skip to Main Content
‘Wonen en werken mét de natuur, niet ín de natuur….’.

‘Wonen en werken mét de natuur, niet ín de natuur….’.

Timo Cents
4.6.2019

‘Wonen en werken mét de natuur, niet ín de natuur….’.

We praten met Timo Cents die als landschapsarchitect werkt aan urbane projecten. We vragen hem naar zijn visie op de relatie groen en verstedelijking.

‘Ik vind de gedachte van inbreidingen in de stad nog steeds een goede. Ik houd van het landschap en wil dat graag beschermen. Om gezond samen te leven wil je ook ín de stad de verbinding leggen tussen groen en natuur. Dat ontbreekt nu. Je komt vaak moeilijk de stad uit en de toegang tot mooie groenstructuren en groenvlakken ontbreekt. Mijn collega’s en ik zien het vak landschapsarchitectuur als een zoektocht naar visionaire ontwerpen. Ontwerpen die het oog strelen en het hart raken. De beleving van de gebruiker is voor ons richtinggevend.

Hoe breng je dat in de praktijk?
Bouwwerken verstoren het bestaande groen altijd. Je moet zaken combineren, dat is de uitdaging. Wonen en werken mét de natuur in plaats van ín de natuur. Je moet daarvoor goed samenwerken met stadsplanners, ontwikkelaars en architecten. De landschapsarchitect kan een verbindende rol spelen. Uitzicht op groen of wonen in het groen levert meerwaarde op voor de bewoners of – in het geval van kantoren – werknemers. Maar niet voor hen alleen, ook voor de ontwikkelaar. Die vaststelling biedt kansen om groen nog meer op de voorgrond te zetten.

U bent betrokken bij het ontwerp van Wonderwoods in Utrecht…
Wonderwoods is een voorbeeld van hoe je de relatie tussen mens en natuur in de stad kunt herstellen. Het is pionieren met groen in de stad. Groen op grote hoogte, maar in de nabijheid van de bewoners en gebruikers. We hebben veel aandacht besteed aan de condities voor het groen, die moeten natuurlijk zo goed mogelijk zijn. Ik kijk met plezier terug op de samenwerking met de boomkweker en de groenaannemer. We namen het ecosysteem van de Utrechtse Heuvelrug als voorbeeld. De vraag was hoe de natuur daar ook onder moeilijke omstandigheden kan gedijen.

Hoe gaat u te werk?
Groen behandelen we als een gelijkwaardig onderdeel in het totale ontwerp -en bouwproces. Ik zit bij integrale ontwerpteam overleggen. Dat betekent dat je al vanaf de tender fase meedenkt over het ontwerp van het gebouw. Zo kunnen we de groeiomstandigheden voor de beplanting zo goed mogelijk maken binnen de tijd en het budget. Verder zit er al vanaf de tenderfase een boomkweker en groenaannemer aan tafel. Samen kijken we naar de haalbaarheid en – niet te vergeten – naar het beheer en onderhoud.

Hoe zou je het draagvlak voor de vergroening van steden kunnen vergroten?
Ik zou het willen omdraaien. Glazen torens bouwen is ook geen oplossing voor de steeds verder groeiende steden. In Azië zijn al heel wat voorbeelden van onleefbare steden. Neem nu Wonderwoods, dat is een nieuw concept dat we moeten verkennen als een van de mogelijke antwoorden op de steeds toenemende verstedelijking. Er zijn overigens meer oplossingen mogelijk, maar van belang is dat we integraal gaan denken. Samen met anderen kun je nieuwe stappen zetten.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren