2.8.2018

Klimaat

Op wereldschaal, maar ook dichtbij, gaat de aanwezigheid van groene bomen en planten schade aan de atmosfeer tegen. Klimaatverandering, met extreme hitte, droogte, afgewisseld door overmatige neerslag, stelt eisen aan de stedelijke omgeving. Zo kan groen in de stad een welkome verkoeling bieden bij warmte overlast tijdens een hittegolf.

Een beplante bodem heeft bij ex...

Lees meer
3.9.2018

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen. De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Veel verschillende soorten en typen groen in de stad, zorgen voor een hoge biodiversiteit. Hoe gevarieerder het aanbod aan groen, des te meer leven het aan zal trekken.

Veel bestuivende insecten en een gevarieerd aanbod aan groen schep...

Lees meer
3.9.2018

Economie

Voor bestuurders die zich afvragen of de opbrengst van een investering in stedelijke natuur opweegt tegen de onvermijdelijk te maken kosten, is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een rekenmodel ontwikkeld. TEEB-Stad is een analyse instrument, gebaseerd op de werkwijze bij een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA). Zo wordt het effect van maatregelen z...

Lees meer
3.9.2018

Welzijn

Het groen van bomen en planten in de stad biedt meer dan alleen een fraai uitzicht. Groen is veel meer dan decoratie. Een groene omgeving verhoogt de kwaliteit van ons leven. Patiënten herstellen sneller in een groene omgeving, inwoners van groene buurten doen minder vaak een beroep op zorgfaciliteiten, werknemers van bedrijven in een groene omgeving voelen zich prettiger. O...

Lees meer
7.11.2018

Sociale Cohesie

Een groene omgeving draagt sterk bij aan het kwaliteit van het leven. Zo zijn mensen gelukkiger en voelen ze zich beter in een groene omgeving. Hiernaast nodigen groene plekken als parken en publieke tuinen uit tot sociale interactie en beweging. Mensen ontmoeten elkaar bijvoorbeeld voor een gesprek in het park, of slaan de handen ineen om een groene speeltuin in de wijk te ...

Lees meer