skip to Main Content
Steeds meer bloembollen in het openbaar groen

Steeds meer bloembollen in het openbaar groen

16.4.2020

Steeds meer bloembollen in het openbaar groen

Jazeker! En niet alleen om parken en plantsoenen een kleurig aanzien te geven. Er is een groter belang. De zorgelijke berichten over de afname van het aantal bijen en hommels en de effecten daarvan op onze tuinbouw, werken door in steeds meer beplantingsplannen.

Bestuiving en bevruchting

Waarom zijn insecten zo belangrijk? Even terug naar de basisschool. Hommels en bijen vliegen van bloem naar bloem om nectar te verzamelen. Doordat ze daarbij tegen de meeldraden van planten wrijven, nemen ze stuifmeel mee. En dat wordt vervolgens overgedragen op andere gewassen. Deze bestuiving leidt tot bevruchting en die is essentieel voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld vruchten. Bloemen zijn – samen met bomen en struiken – de belangrijkste leverancier. Het belang? Geschat wordt dat ongeveer 35% van de wereldproductie van menselijk voedsel afhankelijk is van bestuiving. De zorg voor de afname van het aantal insecten is – als je het beste met de wereld voor hebt – dus zeer gegrond.

Vroegbloeiers

Kortom, naast de vrolijke kleuraccenten hebben bloemen – en dus bloembollen – een rol van betekenis in het ecosysteem. Bolgewassen zijn belangrijk als bron van voedsel voor de insecten. Dat geldt zeker vroeg in het jaar. Hommels vliegen al uit bij een temperatuur van twee graden Celsius en bijen vanaf zeven graden. Maar in februari en maart zijn bloeiende planten schaars. Vroegbloeiende bollen, zoals sterhyacint, krokus en sneeuwklokje zijn dan ook in die maanden zeer welkom. De bloemen bevatten relatief veel nectar en stuifmeel. Vooral de verwilderingsbollen leveren hieraan een goede bijdrage. Ze vestigen zich duurzaam omdat ze makkelijk zelfstandig uitbreiden in de jaren na aanplant.

Extensief onderhoud

Bloembollen zijn eenvoudig te planten. Ook in al bestaande beplantingen zoals gazons, bloemenweides, borders, oevers en onder bladverliezende heesters en struiken. De kosten van de aanschaf kunnen over meerdere jaren worden uitgesmeerd. Veel meer bollen dan vaak wordt aangenomen, zijn geschikt voor meerdere jaren bloei. Bij het beheer is het van belang het loof en de bloem te laten afsterven en pas zes tot acht weken ná de bloei, de dorre stengels af te knippen of te maaien. Op die manier slaan de planten weer energie op in de bollen, voor het volgende jaar. Extensief onderhoud is voor de langbloeiende bollenmengsels een groot voordeel. Wel moet het maaisel worden afgevoerd anders verstikt de bodem.

Acht maanden bloei

Een combinatie van voorjaars-, zomer- en najaarsbloeiers voorziet in acht maanden lang bloemen. Voor bloeispreiding op een kleine oppervlakte is een mix van soorten ideaal. Het draagt bij aan een gezond ecosysteem. Immers als de insectenpopulatie goed op orde is dan komt dat niet alleen de tuinbouw ten goede, maar ook vogels, egels en andere insecteneters.

Joop Spijker, onderzoeker bij WUR, adviseert natuurlijke inheemse cultivars. Die dragen het meeste bij aan een grotere biodiversiteit. ‘Doorgekweekte’ cultivars die op eigenschappen als bijvoorbeeld bloemgrootte worden gekozen, zijn minder geschikt als voedselbron voor insecten. Mensen denken wel eens ‘hoe groter de bloem, hoe blijer de bij’, maar dat is niet het geval’.

Ingeburgerde soorten  

Maar kun je bij bollen wel spreken van ‘natuureigen’? Heel veel soorten bollen zijn immers in de afgelopen eeuwen naar Nederland gehaald.  Spijker: ‘Dat klopt, er zijn bollen die al in de Romeinse tijd hiernaartoe zijn gehaald, maar die zijn inmiddels stevig ingeburgerd en we rekenen ze tot de inheemse flora’. Er zijn dus volop inheemse soorten die niet alleen prachtige kleuraccenten geven, maar ook insectvriendelijk zijn. Voorbeelden zijn winterakoniet, sneeuwklokje, boerenkrokus, herfsttijloos, daslook, lelietje-van-Dalen, wilde narcis, bostulp, kievitsbloem en boshyacint.

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren