skip to Main Content
Onderzoeksprogramma Urban Forestry van de TU Delft

Onderzoeksprogramma Urban Forestry van de TU Delft

16.4.2020

Onderzoeksprogramma Urban Forestry van de TU Delft

Bomen kunnen een essentiële rol spelen in de aanpak van grootstedelijke problemen als klimaatadaptatie, ecologie en zelfs woningbouw. Een betrekkelijk nieuw vakgebied – Urban Forestry – houdt zich bezig met het in kaart brengen van de mogelijkheden.

Wetenschap en praktijk

Landschapsarchitect en universitair hoofddocent aan de TU Delft, dr. René van der Velde is de leider van het onderzoeksprogramma op de faculteit Bouwkunde. De komende drie jaar zoekt hij – samen met deskundigen uit het werkveld – het antwoord op de vraag hoe de symbiose tussen steden en bomen kan worden verbeterd. Er komt een overzicht van alle kennis die er al is over bomen in de stad en van lopende programma’s op dit relatief nieuwe vakgebied. Uitgangspunt is de vaststelling dat steden voor grote uitdagingen staan. De groei van het aantal inwoners, de bedrijvigheid en het verkeer bedreigen de leefbaarheid. Vaststaat dat bomen en bossen een belangrijke rol kunnen spelen in een meer duurzame toekomst van steden, maar ze komen vaak in het gedrang.

Nederland loopt achter

‘Onderzoek naar bomen in steden loopt in Nederland achter op het buitenland’, aldus Van der Velde. Tijdens de 24e Dierckxlezing eind vorig jaar in Utrecht. ‘In de jaren zeventig en tachtig werd er nog op grote schaal wetenschappelijk onderzoek gedaan naar stedelijke aspecten van bomen. Bijvoorbeeld in Boskoop en Wageningen. In de jaren negentig is dat vanwege bezuinigingen grotendeels beëindigd. Maar nu zijn we tot het inzicht gekomen dat dit onderwerp urgent is en academische en professionele aandacht behoeft. Daarom is de faculteit Bouwkunde van de TU Delft samen met het groene bedrijfsleven gestart met het onderzoeksprogramma Urban Forestry.

Klimaatarboretum

In het onderzoeksprogramma wordt de waarde van bomen in stedelijke gebieden vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd. Vraag is wat is het effect van bomen op de stedelijke omgeving. Om dat te kunnen bestuderen wordt op het plein voor de faculteit Bouwkunde een klimaat-arboretum aangelegd. Zo’n 75 bomen van uiteenlopende vormmodellen worden in mobiele bakken geplaatst waardoor er verschillende opstellingen gemaakt kunnen worden. En er wordt natuurlijk gemeten. De bakken zijn voorzien van sensoren die onder meer lucht- en stralingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de verdamping van de bomen bijhouden.

Ook op andere plaatsen in Nederland komen dergelijke arboreta, waarin dezelfde soorten bomen deels in de grond, deels in bakken worden gezet. Ook daar zijn verschillende opstellingen mogelijk. De bedoeling is dat er onder meer antwoord komt op de vraag welke soorten bomen het beste koelen en waarom. Bomen kunnen als grootste levende organismen op aarde daarbij een belangrijke rol spelen.

­­­­­­­­­­­­­­­

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren