21.5.2019

Steeds meer bij-vriendelijk groen langs de Nederlandse snelwegen

Foto's: Hans Goeijenbier

Duizenden planten waarvan bekend is dat bijen er dol op zijn werden begin april geplant langs de snelweg A28 bij Assen. Ook naast de A6 bij Lelystad worden binnenkort 14.500 ‘bij-vriendelijke’ struiken en bomen geplant. Deze steun in de rug van de bijen is belangrijk voor Nederland! De natuur en onze land- en tuinbouw zijn afhankelijk van bestuivers.

Nationale Bijenstrategie

Lees meer
21.5.2019

Leendert Koudstaal: ‘Het harde bewijs is er, bomen leveren geld op!’

Leendert Koudstaal zet zich binnen de gemeente Den Haag al vele jaren in voor het Haagse groen. Zijn expertise en kennis over bomen is onmisbaar. Hoe de gevolgen van klimaatverandering te dempen is een belangrijk thema in derde stad van Nederland. Welke bomen kunnen worden ingezet bij het beperken van hittestress, droogte, wateroverlast en fijn stof? Tijd voor een gesprek.

U werkt al heel wat jaren voor de gemeente Den Haag. Hoe...

Lees meer
30.4.2019

Sportplaza Mercator, een stukje extra natuur in onze hoofdstad

Foto's: Timon Jacob fotografie

De groene gevels en daken van het Sportplaza Mercator zijn één met de omringende stadsnatuur. Het gebouw ligt pal aan het Rembrandtpark in Amsterdam. De gevels en daken zijn overwoekerd met groen! In het sportcentrum vinden we zwembaden, fitness, feest- en horecagelegenheden. Buiten heerst rust en ontspanning door het omringende groen.

Wat het Mercatorgebouw zo bijzonder maakt is het bepl...

Lees meer
30.4.2019

Patiënten in het groen…

Natuur en frisse lucht dragen bij aan een sneller herstel. Deze volkswijsheid wordt bevestigd in een toenemend aantal wetenschappelijke onderzoeken. Patiënten geven aan dat door uitzicht op groen en het verblijf in een groene omgeving, ze zich zowel geestelijk als lichamelijk beter voelen. Dat natuur en groen het welzijn bevordert en stress vermindert, was al langer bekend. En dat een natuurlijke omgeving ziektes kan voorkomen ook. Maar nu is ...

Lees meer
30.4.2019

Meer winst door groene bedrijfsterreinen

Bedrijven kiezen er steeds vaker voor om hun omgeving natuurlijker in te richten. Dat is waardevol voor planten en dieren, maar heeft ook veel andere voordelen. Meer natuur rond het bedrijf maakt het aantrekkelijker voor de werknemers, de klanten en de omwonenden.

Biodiversiteit stimuleren op bedrijfsterreinen sluit goed aan op het groenbeleid van gemeenten. Dat is erop gericht om ecologische structuren in steden te verbeteren en uit te...

Lees meer
30.4.2019

Opgroeien in groene omgeving goed voor geestelijke gezondheid!

Het onderzoek ‘Growing up near green spaces’, uitgevoerd door de Deense Universiteit Aarhus, toont aan dat kinderen die opgroeien in een groene omgeving 55% minder kans hebben op mentale problemen. Vanaf 1985 tot 2019 is door satellieten het groen rond de woningen van bijna één miljoen Denen in kaart gebracht. Vervolgens werd de mate van groen afgezet tegen de medische gegevens van de inwoners.

Bekend is dat door de grote hoeveelheid pr...

Lees meer