4.9.2019

Groene Ziekenhuizen

‘Groene Ziekenhuizen’ is een onderzoeksprogramma dat wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Ziekenhuis Tergooi, Stichting Steun van het Goois Natuurreservaat, Stichting De Groene Stad en Royal Flora Holland. Het onderzoek wordt onder andere uitgevoerd door de VU Amsterdam.

Wat wordt onderzocht?

Beoogd wordt om inzicht te krijgen in ‘de effectiviteit van groene interventies in en rond...

Lees meer
4.9.2019

Groen en allergie

Een groen schoolplein, een fraai park of een mooie tuin, gaat dat samen met allergieën?

Ja, dat kan als de bomen en planten doordacht worden gekozen. Er zijn soorten die weinig of geen allergische reacties oproepen. Kies bijvoorbeeld de vrouwelijke planten van ‘tweehuizige’ soorten. Die produceren geen stuifmeel en veroorzaken dus geen hooikoorts. Je hebt dan weliswaar geen kleurrijke bessen in het najaar en lekkere hapjes voor de vogel...

Lees meer
4.9.2019

Vergroening, van wetenschappelijk inzicht naar de praktijk…

De Groene Stad interviewde dr. Wiebke Klemm die onderzoek deed naar de groene, klimaatbestendige inrichting van steden. Ze studeerde af als landschapsarchitect aan de TU Dresden. Sinds vorig jaar is ze o.a. als senior beleidsadviseur Buitenruimte en Duurzaamheid werkzaam voor de Gemeente Den Haag. Onderwerp van dit interview is hoe een brug te slaan tussen wetenschappelijke inzichten en de praktijk van vergroening.

Steden vergroenen? Ma...

Lees meer
28.6.2019

De uitdaging is het combineren van verstedelijking en vergroening

De samenleving van nu wordt voortdurend geconfronteerd met twee belangrijke opgaven op het vlak van de ruimtelijke ordening. De aanzienlijke woningbouwopgave en het klimaatbestendig inrichten van onze stedelijke gemeenten.

Door de groeiende bevolking en de toenemende behoefte om in de stad te wonen zijn er simpelweg veel meer woningen in en rondom de steden nodig. Tegelijkertijd zien we dat de gevolgen van de klimaatverandering regelmat...

Lees meer
28.6.2019

Nieuwe Richtlijn Bomen Effect Analyse: ‘Bomen zijn de groene kapitaalgoederen van een stad…’.

‘Bomen zijn de groene kapitaalgoederen van een stad…’.

Op 16 mei is tijdens de Boominfodag in Apeldoorn de vernieuwde richtlijn Bomen Effect Analyse (BEA) gepresenteerd. Doel is om bomen – hun waarde en functie – mee te nemen bij de besluitvorming over activiteiten in de buitenruimte.

De oude BEA is ontwikkeld door de Bomenstichting en stamt uit 2003. De werkwijze bij het ontwerpen en uitvoeren van projecten in d...

Lees meer
28.6.2019

Bomen tegen hitte: Top 10 van hittestress en droogte bomen

Het hitte-eilandeffect of urban heat island effect (UHI) is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. De belangrijkste oorzaken van het UHI zijn de absorptie van zonlicht door de in de stad aanwezige donkere materialen en de relatief lage windsnelheden. Door het UHI worden problemen tijdens hittegolven, zoals hittestress, verergerd. Bouwkundige maatregelen en meer groen i...

Lees meer