1.10.2019

Groen op medisch advies

Drie van de vier Nederlanders vinden dat artsen ‘natuur’ mogen voorschrijven als is aangetoond dat dit helpt bepaalde klachten te bestrijden. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van IVN Natuureducatie.

IVN wijst erop dat Schotse artsen sinds 2018 van de zorgverzekeraars ‘een bezoek aan de natuur’ mogen voorschrijven. Huisartsen beschikken over een lijst met heilzame activiteiten – zoals strandjutten en vogels spotten ...

Lees meer
1.10.2019

Stikstof en natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling

Het Programma Aanpak Stikstof diende tot voor kort als aanvulling op de Natuurbeschermingswet.  Het PAS had tot doel de schade die stikstof in de natuur aanricht te verminderen en tegelijk ruimte te bieden voor economische ontwikkelingen. De Raad van State heeft het PAS op 29 mei buiten werking gesteld. De motivatie is dat de gehanteerde systematiek een voorschot neemt op de verwachte milieuwinst. Dat botst met de Europese milieuwetgeving in d...

Lees meer
1.10.2019

Explosie van kleur, vlinders en bijen vergroot soortenrijkdom

We weten het allemaal sinds onze schooltijd: bestuivers spelen een belangrijke rol bij de voedselproductie. Bijen, vlinders en zweefvliegen zijn een vitale schakel tussen landbouw en natuur. Ze zorgen ervoor dat landbouwgewassen, groenten en fruit bloeien en groeien. Maar we hebben een probleem: het aantal van deze nuttige insecten neemt dramatisch af. Uit recent Duits onderzoek in 31 natuurgebieden blijkt dat in de afgelopen 25 jaar 76% van d...

Lees meer
1.10.2019

Ministerie van LNV legt voorstellen en acties bij de Tweede Kamer neer voor meer Groen in de stad

Ook in politiek Den Haag is het besef doorgedrongen dat meer groen in de steden noodzakelijk is. Tijdens ons diner pensant op de Vakbeurs Openbare Ruimte zal o.a. Tweede Kamerlid Arne Weverling een toelichting geven op zijn motie ‘Groen in de stad’. Minister Schouten (LNV) heeft onlangs onder andere naar aanleiding van deze motie de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorstellen voor meer natuur in steden. Wij zetten hier een en ander voor u op...

Lees meer
4.9.2019

Woningbouw corporaties, klimaatadaptatie en vergroening

‘Het is geen nieuwe opgave, het gaat om anders werken en vooral samenwerken.’

Anneke van Veen is Adviseur Kwaliteit Leefomgeving. Zij is aanjager en projectleider van nieuwe processen gericht op het zorgen voor de plek waar we leven. Ze schreef ‘Woningcorporaties en Klimaatadaptatie: Samenwerken aan Goed Wonen’ een inspiratieboekje voor woningbouwcorporaties. De Groene Stad sprak met haar.

Waarom een boekje voor ...

Lees meer
4.9.2019

Bomen baten…

‘Kun je dat hard maken?’ hoe vaak hoor je dat niet in discussies. Zeker als bevlogen idealisten in gesprek zijn met koele rekenaars. Als het gaat om groen in de stad, is het niet anders. Maar van het bomenfront is er nieuws: I-Tree Eco vertaalt de groene baten van bomen in harde Euro’s.

We weten het allemaal: een groene omgeving stimuleert de gezondheid en verhoogt de kwaliteit van het milieu. Groen is onmisbaar bij klimaatadaptatie maa...

Lees meer