28.6.2019

Nieuwe Richtlijn Bomen Effect Analyse: ‘Bomen zijn de groene kapitaalgoederen van een stad…’.

‘Bomen zijn de groene kapitaalgoederen van een stad…’.

Op 16 mei is tijdens de Boominfodag in Apeldoorn de vernieuwde richtlijn Bomen Effect Analyse (BEA) gepresenteerd. Doel is om bomen – hun waarde en functie – mee te nemen bij de besluitvorming over activiteiten in de buitenruimte.

De oude BEA is ontwikkeld door de Bomenstichting en stamt uit 2003. De werkwijze bij het ontwerpen en uitvoeren van projecten in d...

Lees meer
28.6.2019

Bomen tegen hitte: Top 10 van hittestress en droogte bomen

Het hitte-eilandeffect of urban heat island effect (UHI) is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. De belangrijkste oorzaken van het UHI zijn de absorptie van zonlicht door de in de stad aanwezige donkere materialen en de relatief lage windsnelheden. Door het UHI worden problemen tijdens hittegolven, zoals hittestress, verergerd. Bouwkundige maatregelen en meer groen i...

Lees meer
28.6.2019

De serie factsheets groeit!

De resultaten van het onderzoekprogramma de Groene Agenda worden op een toegankelijke manier gepubliceerd in factsheets. Wageningen University & Research voert in opdracht van Stichting De Groene Stad en Royal FloraHolland onderzoek uit naar de effecten van groen op een aantal terreinen. ‘Groene draad’ is de relatie groen, mens en gebouwde omgeving.

In de serie zijn onder de noemer ‘Groen in de Stad’ vier nieuwe uitgaven verschenen....

Lees meer
28.6.2019

Wethouder Laurens Ivens van de Gemeente Amsterdam: ‘Ik ben erg trots op onze blauw-groene daken…’

Amsterdam gaat slimme blauw-groene daken aanleggen op corporatiewoningen. Onder het groen kan water worden opgeslagen. Het beschermt de woningen en hun omgeving tegen extreme regenval, hitte en droogte. Het waterniveau wordt geregeld op basis van de weersverwachting. Het project wordt door Brussel beschouwd als ‘vernieuwend op het gebied van klimaatadaptatie’ en Amsterdam ontving een subsidie van € 4,8 miljoen.

In de komende drie jaar w...

Lees meer
4.6.2019

‘Natuurinclusief bouwen is voor ons vanzelfsprekend…’

De Groene Stad interviewde Jan-Willem Burgmans, teamleider Landschap en Ecologie bij een groot bouwbedrijf.

Een saaie vraag om mee te beginnen: wat is uw verantwoordelijkheid?
Mijn team richt zich op het ‘groene domein’ in verschillende fasen van een project: ontwerp – bouw – onderhoud. Dat betekent dat we ons met een scala van onderwerpen bezig houden: natuurwetgeving, het ontwerpen van ...

Lees meer
4.6.2019

‘Wonen en werken mét de natuur, niet ín de natuur….’.

We praten met Timo Cents die als landschapsarchitect werkt aan urbane projecten. We vragen hem naar zijn visie op de relatie groen en verstedelijking.

‘Ik vind de gedachte van inbreidingen in de stad nog steeds een goede. Ik houd van het landschap en wil dat graag beschermen. Om gezond samen te leven wil je ook ín de stad de verbinding leggen tussen groen en natuur. Dat ontbreekt nu. Je komt vaak moeilijk de stad uit en...

Lees meer