30.11.2018

Tuin helpt biodiversiteit te bevorderen

Een tuin gaat pas echt leven als er beestjes in rondscharrelen. Stadsmensen anno 2018 zijn soms geneigd elk levend wezen te zien als ongedierte dat moet worden bestreden, met soms desastreuze gevolgen. Maar gelukkig zien we steeds meer in dat enig dierlijk leven er toch echt bij hoort. Sterker nog: biodiversiteit – de verscheidenheid aan verschillende vormen van leven –  is tegenwoordig een hip thema. Voor alle duidelijkheid: niet elk dier is ...

Lees meer
30.11.2018

Vaste planten geven kleur aan de stad!

Parken en plantsoenen in de bebouwde omgeving dragen bij aan een schone, veilige en natuurlijke woonomgeving. Daarmee hebben bomen en planten een positief effect op het welbevinden van mensen. Dit leidt niet alleen tot hogere waarde van huizen en een beter vestigingsklimaat voor bedrijven. Goed openbaar groen nodigt kinderen en volwassenen uit tot gezonde lichaamsbeweging en recreatie. Groen is niet alleen om plezierig naar te kijken, het is o...

Lees meer
28.11.2018

Groene daken zijn de toekomst!

Ongeveer 70% van de Nederlandse bevolking woont in steden en de verwachting is dat dit percentage zal blijven toenemen. Hoewel deze mensen er bewust voor gekozen hebben om in de stad te gaan wonen, hebben zij wel degelijk behoefte aan een groene buitenruimte. Sterker nog: zij willen het liefst allemaal tegelijk gebruik maken van de groene ruimtes in de stad. We zitten dus met een stedelijke omgeving met steeds meer inwoners, en een hoge druk o...

Lees meer
26.11.2018

Het Groene Cirkels Bijenlandschap: een groot succes voor de wilde bij!

In 2015 begon het project ‘Groene Cirkels Bijenlandschap’. In het project werd door de provincie Zuid-Holland, diverse gemeenten uit Zuid-Holland, kennisinstituten, bedrijven, terreinbeheerders, vrijwilligersorganisaties en boeren samengewerkt. Dit met één doel: het stoppen van de achteruitgang van de wilde bij. Dit omdat de wilde bij door onder andere de afname van natuur en nestelgelegenheid in Nederland op zijn retour was. En dit terwijl de...

Lees meer
26.11.2018

Groene schoolpleinen: spelen tot je groen ziet!

Nederlandse kinderen spelen steeds minder buiten. Waar 70% van onze opa’s en oma’s meer tijd buiten doorbracht dan binnen, brengt nog maar 10% van de kinderen nu meer tijd buiten door dan binnen. Aangezien buiten niet synoniem staat voor in de natuur, betekent dit dat de tijd die kinderen in de natuur doorbrengen al helemaal op een laag niveau zit. Dit terwijl uit onderzoek is gebleken dat tijd doorbrengen in de natuur erg goed is voor kindere...

Lees meer
26.11.2018

Innovatief D66-plan om de vergroening van gemeenten te stimuleren

De vergroening van gemeenten is voor D66 een belangrijk doel. Zo is een van de speerpunten van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen het inzetten op een ‘Groene Toekomst’. Hiernaast is de partij ook bekend vanwege het initiatief genaamd ‘Green Mile’. Het doel achter dit initiatief is dat iedereen in Nederland vanuit huis binnen één kilometer een rondje in groen moet kunnen lopen.

Recent lanceerde de partij echter ook nog een nieuw...

Lees meer