13.11.2018

Biodiversiteit begint bij gevarieerd groen in de stad

De stad is bij uitstek de plek voor meer flora en fauna in Nederland. Er liggen daar volop kansen voor inrichting van verschillende leefgebieden. Of het nu gaat om wild begroeide gebieden of fijn afgestemde beplantingen, natte oeverzones of een verticaal bos langs de gevel van hoogbouw. De plant heeft hierin de sleutelpositie. Biodiversiteit begint bij gevarieerd groen. 

In de stad staat de biodiversiteit onder druk doo...

Lees meer
8.11.2018

Groene wijken

Wanneer de omstandigheden op het groen na hetzelfde zijn, heeft leven in een groene wijk ten opzichte van leven in een ‘grijze’ wijk, tal van voordelen. Zo is van groen bekend dat het een erg positieve impact heeft op de luchtkwaliteit in een gebied. Terwijl groen namelijk CO2, fijnstof en vluchtige organische stoffen uit de lucht filtert, produceert het veel zuurstof. Ter illustratie; een normaal type boom in de stad kan per dag al 125 gram z...

Lees meer
8.11.2018

Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Biodiversiteit kan beknopt gedefinieerd worden als een gevarieerde natuur met veel planten- en diersoorten. Hoewel het inzetten op een bedrijventerrein met veel biodiversiteit in eerste instantie misschien niet de meest voor de hand liggende keuze lijkt, kleven er niettemin tal van voordelen aan! Bijvoorbeeld:

- Van een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein is het bekend dat het fungeert als een visitekaartje naar klanten en zakenpar...

Lees meer
6.11.2018

Zelfs kijken naar groen heeft al een positief gezondheidseffect!

Dat er aan de aanwezigheid van groen tal van voordelen kleven voor verschillende praktische zaken was al bekend. Zo vermindert buitengroen hittestress waardoor minder koeling nodig is. Vergroot een groen dak en gevelgroen de isolatiewaarde waardoor minder verwarming nodig is. Zorgt binnengroen op de werkplek voor verdamping en als gevolg hiervan een minder droge lucht en een betere concentratie. En verhoogt een groene omgeving de waarde van ee...

Lees meer
6.11.2018

De stad is een ecosysteem op zich…

Hoewel de stad lange tijd werd genegeerd wanneer het om ecologie ging, is de aandacht voor de stad wat ecologie betreft recentelijk sterk gegroeid. In feite is dit ook niet erg vreemd, aangezien steden een aanzienlijk deel van de ruimte in een land innemen. Al helemaal in een land als Nederland. Hiernaast is uit onderzoek ook nog eens gebleken dat de biodiversiteit in steden, soms groter is dan die erbuiten.

Belangrijk in het veranderen...

Lees meer
6.11.2018

Natuurinclusief bouwen = ruimte bieden aan biodiversiteit en groen

Voor het behoud van de leefbaarheid in de stad zijn biodiversiteit en groen van groot belang. Biodiversiteit omdat bijvoorbeeld veel planten voor hun voortplanting afhankelijk zijn van bestuiving door bijen. Groen omdat bijvoorbeeld de luchtkwaliteit door de aanwezigheid van groen sterk verbeterd wordt.

Het behoud van biodiversiteit en groen in steden gaat echter niet vanzelf. Natuurinclusief bouwen is van belang om biodiversiteit en gr...

Lees meer