5.3.2020

Groen belangrijk wapen in de strijd tegen wateroverlast

Ons klimaat verandert en dat geeft langere periodes van hitte, vaker extreme neerslag en soms langdurige droge perioden. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan woonruimte in de steden. We kunnen er niet omheen, de verstedelijking neemt grote vormen aan. Dat betekent meer plaveisel, straten en gebouwen. Die verharding van de bodem houdt de goede afvoer van hemelwater tegen. De weersextremen leiden tot of een overschot of juist een tekort aan wat...

Lees meer
5.3.2020

‘Nature Based Solutions’ voor klimaatvraagstukken

Natuur helpt bij het gezond houden van het klimaat

De natuur als bondgenoot, in plaats van als vijand. Zo kun je het streven naar ‘Nature Based Solutions’ omschrijven. Het idee is om de natuur ‘te vragen’ ons bij het verwezenlijken van onze doelen een handje te helpen waardoor de kans op succes groter wordt. Nature-Based Solutions (NBS) zijn op natuur gebaseerde innovaties, die oplossingen bieden voor stedelijke uitdagingen. Volgens de ...

Lees meer
5.3.2020

Botanische Tuin in Delft is meer dan een onderzoek paradijs

Wetenschap speelt zich doorgaans af buiten het zicht van de meeste Nederlanders. In de Botanische Tuin van de TU Delft is dat anders. Deze tuin is een belangrijke locatie waar veel en nuttig wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Maar sinds kort werken de wetenschappers er niet meer in splendid isolation. Ze is geopend voor het algemene publiek. Een zeldzame combinatie van een publieksgerichte én een onderzoektuin aldus de ontwerpers. Voor de...

Lees meer
5.3.2020

Frans Timmermans over de ‘European Green Deal’

De Groene Stad is ingenomen met de plannen van de Nederlandse EU-commissaris Frans Timmermans. De 58-jarige sociaal-democraat is verantwoordelijk voor de ‘European Green Deal’. Hij publiceerde recent ‘The Green Deal’, een pakket van maatregelen dat in 2050 tot een klimaatneutraal Europa moeten leiden.

Brussel gaat honderden miljarden Euro’s investeren om van Europa in 2050 een duurzaam werelddeel te maken. Hoe dat te bereiken is vastgel...

Lees meer
2.12.2019

Vaste planten in openbaar groen

Een groeiend aantal gemeenten is ervan overtuigd dat meer groen de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert. Het is een inzicht dat bewoners verwelkomen. Stadsmensen zoeken groen, kleur en sfeer in hun woonomgeving. En ze steken maar wat graag de handen uit de mouwen. In een aantal steden zijn burgers betrokken bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen. Ze doen dat niet alleen vanwege ‘het plaatje’, maar ook omdat ze beseffen dat mee...

Lees meer
2.12.2019

Hans Kaljee: ‘Bomen zijn het groene sieraad van Amsterdam’

Hans Kaljee werkt als bomenconsulent voor de stad Amsterdam. De Groene Stad sprak met hem over zijn werk en over het bomenbeleid van onze hoofdstad.

Wat houdt jouw werk in?

Als bomenconsulent houd ik mij bezig met het groenbeleid en beheer van Amsterdam.  In die rol heb ik direct contact met het stadsbestuur. Wij werken binnen de gemeente intensief samen met experts, beleidsmedewerkers, stadsingenieurs en ontwerpers aan ...

Lees meer