4.6.2019

‘Natuurinclusief bouwen is voor ons vanzelfsprekend…’

De Groene Stad interviewde Jan-Willem Burgmans, teamleider Landschap en Ecologie bij een groot bouwbedrijf.

Een saaie vraag om mee te beginnen: wat is uw verantwoordelijkheid?
Mijn team richt zich op het ‘groene domein’ in verschillende fasen van een project: ontwerp – bouw – onderhoud. Dat betekent dat we ons met een scala van onderwerpen bezig houden: natuurwetgeving, het ontwerpen van ...

Lees meer
4.6.2019

‘Wonen en werken mét de natuur, niet ín de natuur….’.

We praten met Timo Cents die als landschapsarchitect werkt aan urbane projecten. We vragen hem naar zijn visie op de relatie groen en verstedelijking.

‘Ik vind de gedachte van inbreidingen in de stad nog steeds een goede. Ik houd van het landschap en wil dat graag beschermen. Om gezond samen te leven wil je ook ín de stad de verbinding leggen tussen groen en natuur. Dat ontbreekt nu. Je komt vaak moeilijk de stad uit en...

Lees meer
4.6.2019

Grootschalige, meerjarige bollenaanplant is beter voor bijen

Naast meer is nieuwe beplanting een van de manieren waarop biodiversiteit in steden kan worden vergroot. Nectarrijke bloembollen bloeien van februari tot en met mei. Dat is een periode waarin er weinig voedsel voor bijen beschikbaar is. Hier liggen kansen voor steden.

Bloeiende bloembollen zorgen voor natuurlijke, romantische bloemenweiden. Ze kunnen in het voorjaar een ecologisch lint van lentebloemen in binnensteden vormen. Er zijn te...

Lees meer
4.6.2019

Groene wanden, groene gevels en ‘living walls’

Een groene wand is een verticale plantenwand die indoor of outdoor kan worden geplaatst. Net als groen op het dak is verticaal groen een perfecte manier om meer groen toe te passen in stedelijke gebieden. Er is immers maar weinig ruimte nodig om veel vierkante meters te ‘vergroenen’. Groene wanden hebben veel voordelen: ze houden regenwater vast en verdampen het later. Planten houden de gevel koel in de zomer en niet-bladverliezende soorten is...

Lees meer
4.6.2019

Belangrijke bijenbomen

De aantallen en soorten wilde bijen zijn afgelopen jaren dramatisch afgenomen. Dat is een serieus probleem omdat ca. 30% van ons voedsel groeit dankzij de inspanningen van de bij. Een willekeurige greep: de fruit- en notenbomen dragen vrucht vanwege bestuiving door bijen. Om aandacht te vragen voor de terugloop van de bijenstand heeft de Verenigde Naties 20 mei uitgeroepen tot Wereld Bijendag.

Gevarieerd groen is onmisbaar voor biodiver...

Lees meer
21.5.2019

Twintig hectare extra groen in Rotterdam

Begin april legde Bert Wijbenga is het Actieplan ‘Rotterdam gaat voor groen’ voor aan de gemeenteraad. Wijbenga is wethouder handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven.

In het plan wordt gepleit voor groene investeringen in de stad. Doel is het vergroten van de hittestress- en waterbestendigheid van en de soortenrijkdom in Rotterdam door de aanleg van 20 ha extra groen. De maatregelen zullen – volgens de Rotterdamme...

Lees meer