8.2.2019

Terugblik Congres Building Green, Smart en Healthy

“Duurzaamheid gaat vaak over techniek, regelgeving procedures en finance. Maar vandaag niet.” Dagvoorzitter Bram Adema viel tijdens het congres Building Green, Smart en Healthy met de deur in huis. Er is weinig duurzamer dan groen om je heen, daar is geen business case voor nodig, vervolgt hij, waarna hij de zaal meegeeft niet op een groenblauwe wolk naar huis te gaan.

Het congres, georganiseerd door DGBC, Royal FloraHolland en De Groen...

Lees meer
21.1.2019

Wiebke Klemm: Stadgroen essentieel om stadshitte te verkoelen

Meer nog dan water zorgt groen ervoor dat men zich prettiger voelt in een stad op een warme zomerdag. Een goede en verspreide hoeveelheid stadsgroen is daarom essentieel om stadshitte te lijf te gaan.

Dat bewijst het promotieonderzoek van Wiebke Klemm. De promovenda landschapsarchitectuur onderzocht de bijdrage van stadsgroen aan het zogeheten thermisch comfort op warme zomerse dagen in de stad. Thermisch comfort wil zeggen: hoe de mens...

Lees meer
21.1.2019

Congres ‘Building Green, Smart and Healthy’

Het meetbaar maken van de bijdrage van groen aan de belangrijke opgaven in de gebouwde omgeving: gezondheid, welbevinden, waterretentie, hittestress en luchtkwaliteit, daar gaat het over tijdens het congres ‘Building Green, Smart and Healthy’ op 31 januari in Den Haag.

De positieve bijdrage van groen in en om gebouwen wordt alom verkondigd. Groen zorgt voor lagere zorgkosten, groen zorgt voor waterberging, groen zorgt voor luchtzuiverin...

Lees meer
17.1.2019

Een schone lucht en een gezonde stad

Luchtvervuiling door industrie, auto’s en verwarming van huizen hebben nadelige gevolgen voor de gezondheid van de burgers. Groen draagt bij aan de luchtkwaliteit en in dit artikel worden aanbevelingen gegeven voor een betere benutting van groen.

Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit heeft een stad verschillende opties. De eerste en meest duurzame oplossing is het voorkomen van de emissies: de bronnen die emissies uitstoten. Waar di...

Lees meer
15.1.2019

Biodivers beheer

Een hoge biodiversiteit in de stad is gunstig voor het welzijn en welbevinden van de bewoners en voor de realisatie van de ecosysteemdiensten in het algemeen. Dit betekent echter niet dat elke vorm van groen dezelfde en evenveel baten geeft. Voor het optimaal realiseren van specifieke baten van groen is het ook nodig om het groen daarop in te richten.

De manier van beheer van het groen heeft invloed op de mate van biodiversiteit. Een pa...

Lees meer
20.12.2018

Ruimtelijke ordeningskant knelpunt voor gemeenten bij implementatie Omgevingswet

In 2021 treedt in Nederland naar verwachting de Omgevingswet in werking. Momenteel is het in Nederland zo dat de regels voor de inrichting van de leefomgeving allemaal los zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld in de waterwet of in de woningwet. In de Omgevingswet zullen deze allemaal gebundeld worden binnen één wet. De voordelen? Partijen met vragen zullen terecht kunnen bij één loket, en er zal nog maar één procedure zijn. Een procedure die bovendien...

Lees meer