17.9.2020

Mooi nieuw initiatief van de bouwsector: Klimaatadaptief bouwen met de natuur (KAN)

In tijden van klimaatverandering is het cruciaal dat nieuwe woningbouwprojecten klimaatadaptief zijn. Bewoners willen droge voeten, een comfortabele binnentemperatuur en een groene woonomgeving.

De maatschappelijk eisen aan onze nieuwbouw worden steeds ambitieuzer, waar het gaat om klimaat en natuur. In de afgelopen jaren hebben we als sector grote vooruitgang geboekt op het terrein van energieneutraal ontwikkelen en bouwen. Het Lente-a...

Lees meer
8.9.2020

Drie ministers omarmen Natuurinclusief Bouwen

Een groep wetenschappers, natuurorganisaties, bouwbedrijven en vertegenwoordigers van groenbedrijven deed eind 2019 een krachtig appèl op de overheid om ‘natuurinclusief bouwen’ tot norm te verheffen. Ze stelden voor de regelgeving aan te passen.

Natuurinclusief bouwen wil zeggen dat gebouwen zo worden ontworpen en ingericht dat ze een bijdrage leveren aan het versterken van de natuurwaarden en de biodiversiteit op en rond de bouwlocati...

Lees meer
8.9.2020

Uitzicht op natuurlijk groen bevordert herstel patiënten

Een ‘healing environment’, dat is wat steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen nastreven. Tegenwoordig wordt bij grootschalige nieuwbouwprojecten aandacht van architecten gevraagd voor twee zaken. Uiteraard moet het gebouw hoogwaardige medische zorg mogelijk maken, maar in het programma van eisen wordt steeds vaker gerefereerd aan de invloed van het gebouw op het herstel en welbevinden van patiënten. Er wordt het scheppen van een healing e...

Lees meer
8.9.2020

Fytoremediatie? Natuurlijk bodemherstel

Het is geen nieuw vorm van meditatie, ademhalingsoefeningen of yoga. Bij fytoremediatie gaat het om de inzet van planten om de bodem te zuiveren van giftige stoffen. Het kan gaan om olieresten die zijn gelekt uit oude olietanks bij particulieren, maar ook om koper, nikkel, zink en PAK’S die op voormalige industrieterreinen de grond vervuilen.

Bodemsanering

Vervuiling hoeft niet in alle gevallen door het afgraven van het...

Lees meer
8.9.2020

Vaststelling omgevingswet 2021 biedt kansen voor natuurinclusief bouwen

Omgevingsvisies bieden mogelijkheden voor opschaling natuurinclusief bouwen. Of de huidige experimenten met groene gebouwen en natuurinclusief renoveren, uitgroeien tot een gangbare natuurinclusieve praktijk in de bouw zal afhangen van de mogelijkheden om eisen voor natuurinclusief bouwen op te nemen in gemeentelijke omgevingsvisies. Ook de mogelijkheden die gemeentelijke omgevingsvisies bieden om beleid voor gezonde en duurzame steden verder ...

Lees meer
29.6.2020

Stadsoases zijn niet langer een fata morgana…

Carien van Boxtels liefde voor planten en tuinen leidde een aantal jaren geleden tot een opmerkelijke stap. Ze zegde haar advocatenbestaan vaarwel en verruilde dat voor de wereld van tuin- en landschapsontwerp. Onder het motto ‘oude liefde roest niet’ schreef ze zich in aan de Hogeschool Van Hall / Larenstein en vestigde haar bedrijf in het hartje van de Betuwe. Inmiddels is ze een rising star in de wereld van tuin- en landschapsontwerp. Ze pu...

Lees meer