skip to Main Content
Niet alleen tulpen geven kleur aan openbaar groen

Niet alleen tulpen geven kleur aan openbaar groen

25.11.2019

Niet alleen tulpen geven kleur aan openbaar groen

Nederland is wereldwijd bekend als hart van de tulpenbollenteelt. Al eeuwenlang zijn ‘tulpen uit Holland’ synoniem voor kwaliteit. Ze zijn een belangrijk exportartikel en een kleurrijk onderdeel van ons nationale imago. Daar mogen we trots op zijn. Met de tulp als voorloper is in de loop van de tijd in ons land een groeiend aantal soorten bloembollen gekweekt. Ze komen hieronder uitgebreid aan bod, maar eerst een paar zinnen over De Groene Stad.

De Groene Stad vraagt aandacht van beleidsmakers, bestuurders en politiek verantwoordelijken voor de waarde van het vergroenen van onze steden. Vergroening staat echter voor meer dan het planten van bomen, struiken en het aanleggen van grasvelden alleen. Groen vraagt kleur. Bloembollen en meerjarige planten kunnen het groen bij uitstek voorzien van een natuurlijk, kleurig accent. Daarmee wordt een aantrekkelijk, opgewekt ogend straatbeeld gerealiseerd. Dat op zijn beurt geeft sfeer aam een stad, een aanblik die mensen voedt met positieve indrukken.

‘Makkelijker gezegd dan gedaan’ denkt u misschien. Maar dat valt mee. Om u op ideeën te brengen delen we in dit artikel ervaringen elders, geven we tips en ideeën voor mogelijke toepassingen van bloembollen in het openbaar groen. Bedoeld om u inzicht te geven in de mogelijkheden, u op ideeën te brengen en u te inspireren. Samen met u zetten wij ons graag in voor een kleurrijker openbaar groen.

Borders
Vaak hebben borders een basisbeplanting van vaste planten. Op verschillende manieren kan die worden aangevuld met bloembollen, waardoor de lente een vrolijk kleuraccent krijgt.


 • Een eenmalige, eenjarige toevoeging. De bollen moeten in dit geval het liefst in het najaar als ‘droge’ bollen worden geplant. Moet het planten later in het jaar plaatsvinden, dan zijn er nog steeds veel mogelijkheden met bolletjes die op potten zijn gekweekt. Het resultaat is er direct, je kunt spreken van een ‘instant border’.

 • Meerjarenbloei is een tweede optie. De aanwezige borderbeplanting wordt aangevuld met bloembollen die geschikt zijn voor meerjarenbloei. Het vergt wel zoeken naar een goede balans tussen de aanwezige beplanting en de te planten bloembollen. Vormen en kleuren moeten op elkaar worden afgestemd, maar geven een fraaie aanblik voor een aantal jaren


Gazons, grasvelden en grasbermen
Gras vormt een ideale achtergrond voor bloemen. Tegen het neutrale groen komen de kleuren volop tot hun recht. Er zijn veel variaties mogelijk, we geven een aantal voorbeelden. Plant bijvoorbeeld

 • Vroegbloeiende voorjaarsbloeiers als boerenkrokussen (Crocus tommasinianus) of sneeuwklokjes. Eenvoudig en geschikt voor het toevoegen van kleur aan ruigere grasbermen en taluds.

 • Voorjaarslinten van één soort bollen. In meerdere kleuren, in banen dicht op elkaar geplant waardoor ze kleurig lint in het groen vormen.

 • Een combinatie van voorjaarslinten. Breng parallelle banen aan van meerdere soorten in dezelfde kleur. Door de tussenruimte komen de afzonderlijke bloemen goed tot hun recht.

 • Uitgesneden fantasievormen in het gras. Vul ze met een mengsel van verschillende soorten die elkaar in bloei opvolgen. Het garandeert kleur die in de loop van de een aantal weken steeds verandert. • Maak een grasveld spannend door cirkels van verschillende diameters aan te brengen en er bloembollen te planten die opkomen als kleurige ‘stippen’ in een groene ondergrond. • Strepen van één kleur in variabele lengtes en tussenruimtes zorgen voor een grafisch en modern beeld. In een meer klassieke omgeving doen ruitvormen – waarbij de ruiten worden ingevuld met een contrasterende kleur – het altijd goed.

 • Een veelkleurig boeket in een ruige grasberm: plant een mengsel van verschillende soorten bollen die geschikt zijn voor meerjarenbloei en met elkaar overlappende bloeitijden. Het geeft een bijzonder effect en kan al dan niet machinaal worden geplant. In de loop van het seizoen wordt het gras met de daarin aanwezige kruidachtigen ook onderdeel van de beplanting en voegt er een plezierig, tikje informeel karakter aan toe. • Verwilderingsbollen zijn vooral geschikt voor wat meer informele borders met vaste beplanting zoals bodembedekkende Geranium, Brunnera, Omphalodes, Hypericum. Daartussen passen vroegbloeiende krokussen en Scilla’s, Chionodoxa en kleinbloemige narcissen.


Bloemperken
Bloemperken in het openbaar groen bieden kansen voor kleurige accenten. Zeker als er sprake is van  seizoensbeplanting: bloembollen in het voorjaar, gevolgd door eenjarige zomerbloemen en soms zelfs ook nog door winterviolen.

In een optimale situatie worden voorjaarsbloeiende bolgewassen in lagen geplant. Als bovenste laag vroegbloeiende bolletjes zoals krokussen en daaronder een laag die bestaat uit een later bloeiende soort. Als de bovenste laag volop in bloei staat begint de tweede laag al op te komen. Als de vroegste bloeiers minder mooi worden zorgt de tweede laag met haar forsere groei ervoor dat alle ongerechtigheden uit het zicht verdwijnen. In een ideaal geval zijn beide lagen op hun beurt samengesteld uit een aantal soorten die ongeveer tegelijkertijd bloeien of elkaar in bloei opvolgen. Een dergelijke samenstelling geeft dan minstens zes weken kleur.

Zomerbloeiende bolgewassen kunnen worden toegevoegd aan plantvakken met eenjarige zomerbloemen. Dat levert nauwelijks extra werk op omdat ze in dezelfde periode de grond in moeten. Dankbare zomerbloeiers zijn begonia’s, canna’s en dahlia’s, maar ook ornithogalum, mirabilis en tigridia’s. Ze geven een kleurige lift aan eenjarigenperken.

Tussen bomen en struiken
Bloembollen die je plant tussen bomen en struiken moeten sterk genoeg zijn om daarna aan hun lot overgelaten te kunnen worden. Het zijn vooral de vroegst bloeiende soorten die voor dit soort plekken interessant zijn. Ze vallen op tussen het nog kale hout. Ideaal is een verwilderingsmengsel dat bestaat uit zes of meer soorten die elkaar in bloei opvolgen. Wanneer dit mengsel wordt geplant in groepen van wisselende grootte, op de lichtste plekken in een bosschage of bosrand, betekent dat een jarenlange, steeds uitbundiger wordende bloei.

Bloembollen in potten en bakken
Onmiddellijke verfraaiing van het straatbeeld kan worden bereikt door het plaatsen van bakken en potten vol bloemen. Bakken, potten, schalen… het aanbod is groot en gevarieerd. Belangrijkste voorwaarde is dat de beplanting ‘windbestendig’ moet zijn. Naast krokus, scilla, chionodoxa en druifjes zijn het dan ook vooral de laagblijvende tulpen en kleinkronige narcissen die in aanmerking komen. Varianten zijn:

 • Ingeplant met één soort ‘droge’ bollen, speciaal bedoeld voor een massaal kleureffect.

 • Ingeplant met meerdere soorten ‘droge’ bollen die elkaar in bloei opvolgen. Dat houdt in aanplant van meerdere lagen boven elkaar, volgens het zogenaamde ‘lasagnesysteem’. Dat wil zeggen vroegbloeiende bollen als bovenste laag, later en laatst bloeiende bollen in de middelste en diepste laag. Een kleurige, wekenlange aanblik is gegarandeerd. • Ingeplant met een zogenaamde ‘instant’ beplanting. Dat zijn bollen die op potjes gebroeid en voorgekweekt zijn en die, zodra de spruiten goed zichtbaar zijn, als volwassen ‘plantjes’ kunnen worden geplant. Zo kan meteen een bijna-bloeiend eindbeeld worden gerealiseerd. Ook zijn op deze manier combinaties van verschillende soorten bollen die onderling goed met elkaar samengaan, mogelijk. • ‘Minituintjes’ vergt iets meer werk, maar biedt een aantrekkelijke aanblik. Het zijn potten en bakken gevuld met een aantal vroegbloeiende kleine heesters in een onderbeplanting van instant bollen en tweejarigen zoals violen, bellis en myosotis. De heesters en tweejarigen blijven ongeveer 6 tot 8 weken goed, de bollen moeten tussentijds een keer worden vervangen.


Wisselcontainers brengen de seizoenen in beeld

Wisselcontainers zijn uitneembare binnenbakken. Die bakken kunnen per seizoen worden opgeplant met passende beplanting. Op het moment dat de eerste kleur verschijnt, worden ze overgezet in buitenbakken. Deze ‘mobiele’ bakken zijn inzetbaar bij binnen – en buitenevenementen, in winkelcentra en op wandelpromenades, maar ook in kantoor- en hoteltuinen. Wisselcontainers die het voorjaar in beeld moeten brengen kunnen worden opgeplant met drie verschillende mengsels die telkens voor een maand kleurige bloei garanderen. De bloeiperiodes zijn half februari tot half maart, half maart tot half april en half april tot half mei. Gebruik maken van bollen die op potten zijn gekweekt is hier de beste optie. Ze garanderen snel resultaat, weinig risico en direct kleur.

Andere vormen van openbaar groen

Waterpartijen, bermen en rotondes zijn vormen van openbaar groen waar een aanvulling met bloembollen erg mooi effect geeft. Geschiktheid en assortiment is afhankelijk van de specifieke invulling en situatie.

Bijzondere bloemmozaïeken

In het kader van een bloemententoonstelling of een grootschalig jubileum worden regelmatig bloemmozaïeken aangebracht in openbare parken. Als het in het seizoen past wordt daarbij gebruik gemaakt van voorjaarsbloeiende bolgewassen vanwege de heldere kleuren.

Meer dan kleur alleen…

Zoals we hierboven beschreven geven bloeiende bollen en vaste planten kleur en geur aan de stedelijke omgeving. Maar ze zorgen voor meer dan kleur alleen. Ze dragen bij aan een grotere soortenrijkdom, aan meer biodiversiteit. Bijen, hommels en zweefvliegen leven van stuifmeel en nectar. Ze bestuiven de bloemen die ze bezoeken. Maar ze hebben het moeilijk door de intensivering van de landbouw en de achteruitgang van de natuur. Het groen in de stad is een belangrijke uitwijkplaats voor ze. De variatie van bloemrijke bermen en borders met bloeiende bolgewassen en vaste planten zijn voor bestuivers van groot belang. Vooral vroeg in het voorjaar, als er nog weinig bloei is, kunnen krokussen en sneeuwklokjes een belangrijke bron van stuifmeel zijn.

Meer informatie?

Bent u geïnspireerd geraakt en wilt u meer informatie of voorbeelden van vergroening van steden, op onze  site www.thegreencity.eu vindt u voorbeelden uit Nederland, maar ook uit een aantal andere Europese landen. Groene steden zijn belangrijk. Bloembollen geven ze kleur!

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren