skip to Main Content
‘Nature Based Solutions’ voor klimaatvraagstukken

‘Nature Based Solutions’ voor klimaatvraagstukken

5.3.2020

‘Nature Based Solutions’ voor klimaatvraagstukken

Natuur helpt bij het gezond houden van het klimaat

De natuur als bondgenoot, in plaats van als vijand. Zo kun je het streven naar ‘Nature Based Solutions’ omschrijven. Het idee is om de natuur ‘te vragen’ ons bij het verwezenlijken van onze doelen een handje te helpen waardoor de kans op succes groter wordt. Nature-Based Solutions (NBS) zijn op natuur gebaseerde innovaties, die oplossingen bieden voor stedelijke uitdagingen. Volgens de afdeling ‘Onderzoek & Innovatie’ van de Europese Commissie kan op basis van NBS een duurzame en veerkrachtige samenleving worden gebouwd. De impact van klimaatverandering kan worden verminderd, de biodiversiteit en milieukwaliteit worden verbeterd met positieve effecten op het sociale welzijn en de economische ontwikkeling.

Voorbeelden die door Brussel worden genoemd groene daken en stadsparken die ‘hittestress’ beperken en zo bijdragen aan een betere leefomgeving voor de inwoners. Het kan ook gaan om pleinen of parken die voorzien in wateropslag in de stad waardoor ze als regenwaterbuffer werken maar tevens voorwaarden voor meer biodiversiteit of voedselproductie in de stad bieden.

De vraagstukken en uitdagingen van klimaatadaptatie lenen zich bij uitstek voor deze NBS-benadering. In de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Zwolle is men op deze manier aan de slag gegaan. De City Deal Klimaatadaptatie, werkgroep Nature Based Solutions, is in 2017 gestart met deze tien vooruitstrevende gemeenten. Doel is om samen te leren, te experimenteren en te innoveren.

Deze gemeenten zijn voorlopers, ze zien de potentie van de natuur om de leefomgeving gezond, aantrekkelijk én klimaatadaptief te maken. Denk aan de aanleg van groene zones met bomen en struiken voor meer verkoeling of ander groenbeheer, zodat de bodem beter water opneemt. De City Deal Klimaatadaptatie is door de betrokken gemeenten opgericht als platform voor kennisuitwisseling en -vergroting. Ook worden goede praktijkervaringen gedeeld.

Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa is sprake van een enorme verstedelijkingsopgave. Momenteel leeft zeventig procent van de Europese bevolking in steden. Tot 2050 komen daar nog eens 36 miljoen stedelingen bij. Door de niet-duurzame verstedelijking wordt gevreesd voor meer gezondheidsproblemen. De toename van de bevolking gaat immers vaak ten koste van ecosystemen die schone lucht, water en grond nodig hebben. Het denken in NBS-termen kan helpen om het verstedelijkingsproces in duurzame banen te leiden. Maar dat vergt bestuurlijke overtuiging en een oriëntatie op de lange termijn. De voorspelling over de enorme toename van de bevolking in Europese steden loopt tot 2050. Het denken in dergelijke termijnen ontbreekt echter vaak bij politiek verantwoordelijken. Kies je voor investeringen in de jeugdzorg of voor meer groen? De baten van meer jeugdzorg zijn sneller zichtbaar dan die van investeringen in meer natuur. Burgers moeten politici uitdagen om een lange termijnvisie en daarop gebaseerd beleid te ontwikkelen. Een visie die meer jaren omvat dan de periode die ligt tussen gekozen worden en de gehoopte herverkiezing.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren