skip to Main Content
Mooi nieuw initiatief van de bouwsector: Klimaatadaptief bouwen met de natuur (KAN)

Mooi nieuw initiatief van de bouwsector: Klimaatadaptief bouwen met de natuur (KAN)

image
17.9.2020

Mooi nieuw initiatief van de bouwsector: Klimaatadaptief bouwen met de natuur (KAN)

In tijden van klimaatverandering is het cruciaal dat nieuwe woningbouwprojecten klimaatadaptief zijn. Bewoners willen droge voeten, een comfortabele binnentemperatuur en een groene woonomgeving.

De maatschappelijk eisen aan onze nieuwbouw worden steeds ambitieuzer, waar het gaat om klimaat en natuur. In de afgelopen jaren hebben we als sector grote vooruitgang geboekt op het terrein van energieneutraal ontwikkelen en bouwen. Het Lente-akkoord en het ZEN-platform hebben daar belangrijke bijdragen aan geleverd. Nu staat de sector voor de opgave om onze nieuwbouw klimaat adaptief en natuur inclusief te maken. Dat is nodig voor het milieu en het welzijn van de bevolking, maar ook omdat burgers en bewoners dat waarderen en daar steeds meer naar gaan vragen.

Nieuw platform
NEPROM, Bouwend Nederland en NVB Bouw hebben daarom het initiatief genomen om een nieuw platform op te starten: Klimaat adaptief bouwen mét de natuur (afgekort: KAN). Met dit kennisplatform willen wij onze leden ondersteunen bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe, praktische kennis waarmee zij meerwaarde kunnen genereren richting klant, gemeente en maatschappij.

Ontwikkelaars en bouwers kunnen zich samen met gemeenten aansluiten bij dit platform om kennis en ervaring te ontwikkelen en te delen. We vragen van de deelnemers dat zij vóór 1 januari 2023 starten met de bouw van een nieuwbouwproject waarin zij bijzondere aandacht besteden aan klimaat adaptief en natuur inclusief bouwen.

Vanuit De Groene Stad zullen wij u op de hoogte houden over deze ontwikkelingen.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren