skip to Main Content
Hoger rendement door investeringen in groene gebouwen

Hoger rendement door investeringen in groene gebouwen

25.11.2019

Hoger rendement door investeringen in groene gebouwen

‘Gezondheid is wat mij betreft geen apart thema als het gaat om duurzaamheid. Het spreekt vanzelf. Je bouwt altijd voor mensen. En mensen moeten zich goed voelen in hun woon- en werkomgeving’. Aan het woord is Daan Bruggink, ecologisch architect en voorzitter van de Adviesgroep Nieuwbouw en Renovatie van BREAAM Nederland.  ‘Mensen die zich prettig voelen, fitter zijn functioneren beter. Bedenk dat in veel organisaties de personele kosten zo’n 80 tot 90% van de operationele kosten uitmaken. En energiekosten ergens in de buurt van de 1 á 2%. Dan is het sommetje gauw gemaakt. Investeringen in een groen en prettig gebouw verlagen het ziekteverzuim. De arbeidsproductiviteit gaat omhoog als mensen zich prettig voelen in de werkomgeving. Je begrijpt dat in vergelijking met energiebesparende maatregelen, het rendement van investeringen in mensen pas écht zoden aan de dijk zet’.

Groen verhoogt welzijn

De opvatting van Bruggink wordt ondersteund door de uitkomsten van wetenschappelijke studies naar het effect van de werkomgeving op het welbevinden van medewerkers. Keer op keer komt de positieve rol van groen naar voren. Of het nu gaat om een wandeling in een park tussen de middag of de aanwezigheid van planten in en rond gebouwen, het heeft positieve effecten op de luchtkwaliteit en het binnenklimaat. En daarmee op mensen. Zelfs uitzicht op groen draagt bij aan het welzijn en daarmee aan de arbeidsproductiviteit. Ook het besef dat groene gebouwen bijdragen aan meer biodiversiteit, geeft een goed gevoel. Een groot deel van de studies naar de effecten van groen vond – en vindt – plaats in het kader van het onderzoekprogramma De Groene Agenda.

Meer stress bij gebrek aan groen

Uit de verschillende onderzoeken kwam ook het omgekeerde naar voren. De productiviteit gaat aantoonbaar achteruit wanneer het te warm, te koud, te donker of te rumoerig is in de werkomgeving. Common sense? Ja natuurlijk, dat wel. Maar een feit is dat dergelijke uitkomsten belangrijk zijn voor het onderbouwen van vernieuwingen en de daarbij horende investeringsbeslissingen in de werkomgeving.

‘Ik zie investeringen in groen in en rond gebouwen als een must. Als goed werkgeverschap’, aldus Bruggink. ‘Je kunt het zien als een investering in het menselijk kapitaal van een bedrijf. Het mes snijdt aan twee kanten. Je hebt opgewekter, gezondere mensen in huis en dat heeft natuurlijk zijn weerslag in de productiviteit. Dan praat je over de positieve effecten van groen op het resultaat van een bedrijf. Van een belangentegenstelling tussen werkgever en werknemer is geen sprake. De belangen liggen volstrekt in elkaars verlengde’.

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren