skip to Main Content
Hans Kaljee: ‘Bomen zijn het groene sieraad van Amsterdam’

Hans Kaljee: ‘Bomen zijn het groene sieraad van Amsterdam’

2.12.2019

Hans Kaljee: ‘Bomen zijn het groene sieraad van Amsterdam’

Hans Kaljee werkt als bomenconsulent voor de stad Amsterdam. De Groene Stad sprak met hem over zijn werk en over het bomenbeleid van onze hoofdstad.

Wat houdt jouw werk in?

Als bomenconsulent houd ik mij bezig met het groenbeleid en beheer van Amsterdam.  In die rol heb ik direct contact met het stadsbestuur. Wij werken binnen de gemeente intensief samen met experts, beleidsmedewerkers, stadsingenieurs en ontwerpers aan een gezamenlijk doel: het leefbaarder en klimaatvriendelijker maken van de stad.

Hoeveel bomen heeft Amsterdam?

In Amsterdam zijn er ongeveer 1 miljoen bomen en hiervan zijn 300.000 laan- en straatbomen in beheer bij de gemeente. Veel straten en grachten zijn beplant met bomen. Unesco heeft mede hierom onze historische binnenstad in 2010 uitgeroepen tot Werelderfgoed.

Is Amsterdam een Groene Stad?

Als je uitgaat van 300.000 bomen dan betekent dat er ongeveer 1 boom per 3 inwoners is. Dat is veel vergeleken met bijvoorbeeld de laan- en straatbomen in Parijs. Daar staat maar 1 boom op 22 inwoners.

Hebben bomen het niet moeilijk in een stad?

Door de beperkte ruimte in de stad hebben bomen te kampen met slechtere omstandigheden dan in de vrije natuur. Denk aan de kleinere groeiplaats, ziekten en plagen en diverse graafwerkzaamheden die schade aan het wortelgestel veroorzaken. Ieder jaar controleren we een derde deel van alle bomen in de stad. Dat gaat dan om 100.000 bomen. Als een boom ziek of dood is en er daardoor grote takken uit kunnen vallen of de boom makkelijk om kan vallen, wordt de boom weggehaald. Wij hebben recent ongeveer de een derde van alle bomen in eigen beheer bekeken en in sommige gevallen ook nader onderzocht. Hieruit blijkt dat een kleine 1800 bomen vanwege veiligheid vervangen moeten worden. De andere 200.000 bomen zijn recent onderzocht. We verwachten eind van dit jaar de resultaten compleet te hebben. We kappen jaarlijks ongeveer 1% van het bomenbestand. Dat is landelijk gezien een gebruikelijk percentage.

Groeit het aantal bomen?

We zoeken voortdurend naar plekken om nieuwe bomen te plaatsen, maar het wordt steeds lastiger om het aantal bomen uit te breiden. Er is gewoon geen plaats. We zien nu al dat veel bomen in de stad te weinig ruimte hebben om te groeien en daarom zetten we onder meer in op meer gezonde bomen door te zorgen voor meer groeiruimte. Om een idee te geven: een boom heeft een vak van 5 x 5 meter en een meter diep nodig. We streven in Amsterdam naar een ondergrondse groeiruimte van minimaal 25 m3 per boom.

Hoe gaat dat in zijn werk?

We zijn actief bezig met het scheppen van gunstige omgevingen voor bomen. Grote bomen hebben meer ruimte nodig dan kleine. Bij het planten van de boom wordt al rekening worden gehouden met de ruimte die de volwassen boom zal innemen. Om zo tot beeldbepalende exemplaren te komen. We hebben aandacht voor duurzame groeiplaatsverbetering, voor gezonde bomen, voor het stadsbreed in kaart hebben van waar de beeldbepalende bomen het meest gewenst zijn.

Behoud?

Bomen van goede kwaliteit willen we natuurlijk graag behouden. Om de gezonde bomen te behouden laten we bij herprofilering van straten gezonde en levensvatbare bomen staan. De adviezen worden in regulier beheer, groot onderhoud en herprofileringen meegenomen. Daarnaast proberen we bomen voldoende groeiruimte te geven bij het planten en beheren ervan. Dat is niet altijd makkelijk in een grote stad die onder zeeniveau ligt, waar het grondwater hoog staat en waar zowel boven als onder de grond weinig ruimte is. We moeten daarom ook creatief zijn, innoveren, experimenteren en best practices delen.

En dat ligt vast?

Er is een ‘hoofbomenstructuur’ voor de stad vastgesteld. Een structuur van bomen die verbindingen legt tussen stadsstraten, binnen en buiten de ring. Bij de straten die deel uitmaken van de structuur wordt gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van boomtechnische en ruimtelijke kwaliteit. Deze worden in een stadsbreed overzicht gezet.

Kan Amsterdam dit bomenaantal blijven behouden?

Het huidige bomenbestand moet op peil worden gehouden. Want ondanks boomziekten of bouwopgave in de stad, willen we graag het huidige bomenaantal behouden. Daarom moet iedereen die bomen weghaalt deze ook compenseren. We hebben een strikte aanpak betreft kappen, snoeien, beschermen en herplanten vastgelegd in een bomenverordening.  Amsterdam heeft de ambitie om de gekapte bomen 1 op 1 te herplanten met een boom van vergelijkbare leeftijd. De herplant van een oudere gekapte boom kan ook bestaan uit meerdere kleine bomen. Gemeente Amsterdam streeft ernaar om een gekapte boom binnen twee tot maximaal drie jaar terug te planten. Sneller is moeilijk: de voorbereidingen en het locatie- en bodemonderzoek vergen namelijk veel tijd. Soms kan de boom niet op dezelfde plaats worden terug geplant. Dan komt de boom op een andere plek beter tot zijn recht. We kijken dan of we de boom in de nabije omgeving kunnen herplanten. Zo krijgen ze de beste kans op een lang leven.

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren