skip to Main Content
Grootschalige, meerjarige bollenaanplant is beter voor bijen

Grootschalige, meerjarige bollenaanplant is beter voor bijen

Een bij in de tulp
4.6.2019

Grootschalige, meerjarige bollenaanplant is beter voor bijen

Naast meer is nieuwe beplanting een van de manieren waarop biodiversiteit in steden kan worden vergroot. Nectarrijke bloembollen bloeien van februari tot en met mei. Dat is een periode waarin er weinig voedsel voor bijen beschikbaar is. Hier liggen kansen voor steden.

Bloeiende bloembollen zorgen voor natuurlijke, romantische bloemenweiden. Ze kunnen in het voorjaar een ecologisch lint van lentebloemen in binnensteden vormen. Er zijn tegenwoordig bollenmengsels beschikbaar die behalve sierwaarde ook een hoge nectarproductie hebben. Nectar en stuifmeel zijn essentieel voedsel voor bijen. De nieuwste mengsels bevatten laagbloeiende soorten zoals krokus, sneeuwroem, botanische tulpen en sieruien met een gespreide bloeitijd, van februari tot en met juni. De mix is zeer geschikt voor gebruik in het openbaar groen, maar kan ook heel goed worden gebruikt in particuliere tuinen. De verwilderingsbollen komen ieder voorjaar opnieuw tot bloei.

Bijen spelen een sleutelrol bij de ontwikkeling en instandhouding van de soortenrijkdom in de natuur. Zonder een gezonde populatie hommels, honing- en wilde bijen kunnen tuinders geen vruchten en groenten produceren. Bestuivende insecten zijn een onmisbare schakel in de voedselketen voor mens en dier. De bij behoort samen met de koe en het varken, tot de belangrijkste landbouwdieren. Bijen zijn essentieel bij de productie van land- en tuinbouwgewassen die een waarde van € 3,4 miljard vertegenwoordigen. Ook in de natuur spelen ze een essentiële rol. Bestuiving levert zaden en bessen op die gegeten worden door vogels.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren