skip to Main Content
Groene Ziekenhuizen

Groene Ziekenhuizen

4.9.2019

Groene Ziekenhuizen

‘Groene Ziekenhuizen’ is een onderzoeksprogramma dat wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Ziekenhuis Tergooi, Stichting Steun van het Goois Natuurreservaat, Stichting De Groene Stad en Royal Flora Holland. Het onderzoek wordt onder andere uitgevoerd door de VU Amsterdam.

Wat wordt onderzocht?

Beoogd wordt om inzicht te krijgen in ‘de effectiviteit van groene interventies in en rondom ziekenhuizen in relatie tot de gezondheid en het welbevinden van patiënten, personeel en bezoekers’. Kortom: wat doet groen voor patiënten, staf en bezoekers van ziekenhuizen.

Verder wordt gewerkt aan het opzetten van een ‘kennisnetwerk’ waarin groene organisaties en ziekenhuizen samen werken en kennis delen.

Groene interventies, wat zijn dat precies?

In veel ziekenhuizen lopen groene projecten. In onderzoekjargon ‘interventies’, projecten die beogen verbeteringen aan te brengen. Je kunt denken aan groene wanden, groene wachtruimtes of afbeeldingen van groen. Maar ook worden groene kassen gebruikt voor het houden van slechtnieuwsgesprekken of worden ‘biowalking’-sessies georganiseerd. Bij dat laatste kunnen patiënten tijdens een natuurwandeling over hun ziekte praten. Per ziekenhuis wordt in kaart gebracht welke effecten specifieke groene interventies hebben op de gezondheid en het welzijn van patiënten, bezoekers of personeel.

Rol overheid

Dat de overheid dit soort projecten financieel steunt, toont aan dat de potentie van groen ook door de overheid wordt onderkend. Groen wordt niet langer beschouwd als stoffering en dus als kostenpost, maar als investering die tot meetbare verbeteringen in de gezondheidszorg kan leiden. In de eerste plaats wat betreft de behandeling van patiënten, maar ook wordt verwacht dat de inzet van groen tot concrete besparingen kan leiden. Gehoopt wordt dat uit het onderzoek ‘Groene Ziekenhuizen’ richtlijnen kunnen worden afgeleid die leiden tot besparingen op de zorgkosten. Denk aan minder medicijngebruik, een kortere ligduur en in een hogere arbeidsproductiviteit van zowel het personeel als de genezen patiënt die eerder ‘weer aan het werk’ kan.

Groen doet goed

De helende werking van de natuur is al eeuwen bekend. Bij de vestiging van sanatoria en kuuroorden was het een uitgangspunt. Door de toenemende technologische ontwikkeling en daarmee met de behandelingsmogelijkheden voor artsen, is de rol van groen naar de achtergrond verdwenen. Ziekenhuizen zijn veranderd in steriele complexen. In de afgelopen jaren lijkt het er sprake te zijn van een omslag in het denken. ‘De patiënt centraal’ is in steeds meer zorginstellingen geen kreet voor de bühne, maar richtsnoer voor de inrichting van de dagelijkse praktijk. De overtuiging groeit dat het positief stimuleren van de emoties en gevoelens van patiënten wezenlijk bijdraagt aan het genezingsproces. Dit met het idee dat een mens geen machine is, maar een emotioneel wezen met gevoelens die, als ze positief worden gestimuleerd, kunnen bijdragen aan hun genezingsproces.

Ook al is het project ‘Groene Ziekenhuizen’ daar niet primair op gericht, door de onverwachte en onverdachte setting kan het bijdragen aan een nog meer waardering voor onze natuur.

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren