skip to Main Content
Groene en gezonde steden zijn ‘more-than-human’

Groene en gezonde steden zijn ‘more-than-human’

10.12.2018

Groene en gezonde steden zijn ‘more-than-human’

Om de vergroening van steden te stimuleren, wordt het concept van ‘more-than-human thinking’ steeds vaker aangehaald. In het concept staat – zoals de naam al doet vermoeden – het minder centraal stellen van de mens in de kijk op iets centraal. En, in het verlengde hiervan, het toekennen van meer waarde aan alles wat naast de mens bestaat. Dus, wanneer het om de stad gaat, het toekennen van een grotere waarde aan al het andere (planten)leven wat er leeft.

In feite, is er ook genoeg reden om de stad minder te zien als een plek waar alleen mensen leven. Zo is uit onderzoek gebleken dat steden soms biodiverser zijn dan de gebieden erbuiten. Hiernaast is de stad ook erg rijk aan leven, bomen en planten. Zo is de stad voor veel diersoorten hun thuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de stadsduif. Maar ook allerlei huisdieren, vogels en in sommige landen zelfs dieren als apen hebben hun thuis in de stad. Bomen en planten tieren in veel steden bovendien ook welig. Hoewel de ene stad groener is dan de andere, kennen veel steden toch in veel straten, tuinen, parken en andere plaatsen een grote hoeveelheid groen.

Het doel van hen die het ‘more-than-human thinking’ willen gebruiken om meer vaart te zetten achter het vergroenen van steden is om de mens zijn visie op- en relatie met de natuur te herstellen. Nu zien veel mensen de natuur namelijk als bijzaak, en niet als iets wat van fundamenteel belang is voor het leven op aarde. Mensen zijn in de loop der tijd steeds meer in steden gaan wonen, en hebben het contact met de natuur verloren. Bovendien zien mensen de natuur als iets waar zij de controle over hebben. Dit typeert in feite – hoe goed ze ook bedoelt zijn – veel vergroenings-initiatieven. Natuur wordt gezien als iets wat ‘geïnjecteerd’ kan worden in een stad. Als iets wat in de stad geplaatst kan worden en er uit kan worden weggehaald. Dit terwijl als iets zijn werk het beste doet als het zijn eigen gang kan gaan, dit de natuur is!

Verder blijkt uit tal van onderzoeken het fundamentele belang van de natuur voor de mens. Zo levert groen zuurstof, wat fundamenteel is voor het behoud van het leven op aarde. Neemt groen tal van vervuilende stoffen, zoals CO2 op, waardoor het (onder andere) belangrijk is in de strijd tegen klimaatverandering. En blijkt uit veel onderzoeken dat mensen die leven in een groene omgeving zich zowel jonger als gezonder voelen. Om maar een aantal zaken te noemen.

De natuur is dus enorm belangrijk. Zowel voor de mens, als in de strijd tegen klimaatverandering en problemen die ontstaan door verstedelijking. Het ‘more-than-human thinking’ kan dus een belangrijke bijdrage leveren om het ook echt de positie te geven die het verdient!

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren