skip to Main Content
Groen belangrijk wapen in de strijd tegen wateroverlast

Groen belangrijk wapen in de strijd tegen wateroverlast

5.3.2020

Groen belangrijk wapen in de strijd tegen wateroverlast

Ons klimaat verandert en dat geeft langere periodes van hitte, vaker extreme neerslag en soms langdurige droge perioden. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan woonruimte in de steden. We kunnen er niet omheen, de verstedelijking neemt grote vormen aan. Dat betekent meer plaveisel, straten en gebouwen. Die verharding van de bodem houdt de goede afvoer van hemelwater tegen. De weersextremen leiden tot of een overschot of juist een tekort aan water in de bodem. Waterberging wordt dus steeds belangrijker voor de kwaliteit van onze leefomgeving.

Natuurlijk groen kan een belangrijke rol spelen bij het opvangen en bergen van regenwater in de bodem, sloten, beekjes rivieren, meren en plassen. Deze waterbergingsmogelijkheden worden steeds belangrijker. Maar dat is niet het enige. Ook in de gebouwde omgeving zijn er mogelijkheden. Minder bestrating en andere verharding betekent dat het water door kan sijpelen richting het grondwater. Ook vanuit daar vindt het water zijn weg naar bronnen, beken en rivieren en wordt verdroging voorkomen.*

In een versteende omgeving kan een flinke regenbui voor veel wateroverlast zorgen, omdat het water niet wegzakt in de bodem. Rioleringssystemen kunnen de toenemende hoeveelheid regenwater – er valt meer en in kortere tijd – niet altijd opvangen. We zien dat rivieren steeds vaker buiten hun oevers treden waardoor gebieden onder water komen te staan. De economische en milieuschade is – soms blijkt dat pas na langere tijd – vaak groot. Voldoende groen in de steden zorgt voor een geleidelijke opname van het water in de bodem en beschermt deze tegen uitdroging en erosie. Plantenresten, bodemdieren en humus zorgen ervoor dat water in de bodem wordt vastgehouden. Een mooie buffer die in droge periodes kan worden benut. Water wordt snel opgenomen in een groene bodem. Dat betekent het voorkomen van schade aan woningen, bedrijfspanden en infrastructuur.

Groene daken en waterberging

Een belangrijke functie van groene daken is dat ze water absorberen en bufferen. Water wordt opgeslagen in de planten en in de onderliggende substraat- en drainagelaag. Door verdamping komt het water weer terug in de atmosfeer en dat geeft verkoeling. Het overtollige water wordt met enige vertraging afgegeven aan het riool. Hoeveel water een groen dak kan bergen hangt af van de dikte en type van het substraat, de drainage en toegepaste vegetatie. Maar dat groene daken een substantiële bijdrage aan waterretentie leveren, is een feit. En dan met name in verstedelijkte gebieden waar groen ruimte heeft moeten maken voor wegen, pleinen, trottoirs en gebouwen. Een vegetatiedak – zo blijkt uit onderzoek – beperkt de hoeveelheid water die naar het riool spoelt flink, in de zomer zelfs met 70-95%!

 

 

*Bron: Atlas natuurlijk kapitaal

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren