skip to Main Content
Geveltuinen geven kleur aan straat en wijk

Geveltuinen geven kleur aan straat en wijk

11.6.2020

Geveltuinen geven kleur aan straat en wijk

Er ligt een forse woningbouwopgave voor de Nederlandse steden. Verdichting is het devies bij de bouw van woningen. Het zal drukker worden in de openbare ruimte. De uitdaging voor de gemeenten is om dat niet ten koste te laten gaan van de kwaliteit van het groen. Tijdens de lockdown is het belang van groen in de directe omgeving van de woningen duidelijk geworden. Veel woningen hebben geen tuin of balkon, dus is de drang om naar buiten te gaan groot. De gezondheid, het welzijn van bewoners is gediend bij een groenere stad. De ervaring van natuur, van meer groen en een grotere soortenrijkdom maakt een stad aangenamer, gezonder. Zoals de inrichting een huis sfeer geeft, is het groen belangrijk voor de beleving en waardering van een stad. Op naar groene stoffering van de gebouwde omgeving…

Er gebeurt al veel. De waardering van parken en plantsoenen is groot. Het behoud en het vergroten van de aantrekkelijkheid ervan krijgt veel aandacht. Er wordt in een aantal steden nagedacht over een stadsbos. Bij het plannen van nieuwbouw krijgt de aanleg van groen steeds meer aandacht. Architecten ontwikkelen groene gebouwen. Groene daken zijn meer dan een trend, verharding verdwijnt uit tuinen en steeds meer burgers nemen zelf initiatieven om in hun wijk te werken aan vergroening.

Wat kunnen burgers zelf doen?

Nu het er naar uitziet dat veel Nederlanders hun zomervakantie in en rond het huis zullen doorbrengen, is het stimuleren van aandacht voor het groen in de directe woonomgeving kansrijk. In veel gemeenten is de operatie Steenbreek – het weghalen van tegels uit voor- en achtertuinen – een succes. Dat geldt ook voor de aanleg van geveltuintjes. Er zijn goede voorbeelden van hoe gemeenten bijdragen aan het werk en in de kosten voor de aanleg ervan.

Saamhorigheid

De betrokkenheid op de eigen buurt lijkt in de afgelopen maanden gegroeid. Door het thuiswerken wordt de wereld kleiner. Misschien zijn er al straten in uw gemeente die hebben gewerkt aan geveltuintjes, grotere boomspiegels enz. Die bewoners vormden de groene voorhoede. De huidige omstandigheden creëren mogelijk het momentum voor het stimuleren van een groene golf in wijken die nog een duwtje extra nodig hebben om op gang te komen. Het samen werken aan het groen bevordert de saamhorigheid rond een positief en neutraal thema. Daarnaast zijn er nog meer voordelen: de straat krijgt een groener aanzien, de biodiversiteit wordt bevorderd en het regenwater komt in de grond in plaats van in het riool terecht. Door verdamping van water dragen de planten tijdens warme periodes bovendien bij aan een koelere straat.

Kleine ingrepen met grote gevolgen

Een strook van 30 cm – één stoeptegel – langs de gevel lijkt niet erg veel, maar vele kleintjes maken één grote. Opgeteld gaat het, als hele straten mee gaan doen, om ontzaglijk veel vierkante meters. Tel dat op bij de zorg voor de plantsoenen en parken, straatbomen en andere beplanting in de publieke ruimte en je zult zien dat een geveltuinen project flink zoden aan de dijk zet. Niet alleen krijgen hele straten een groener, fleuriger aanzien, deze vorm van vergroening draagt bij aan het bestrijden van hittestress, verdroging en trekt nuttige insecten en vogels.

Welke planten kunnen goed tegen droogte?

Voor de zonzijde van de straat zijn kogeldistel, gipskruid, stokroos, kattenkruid, lavendel, salie een aantal vetplanten en siergrassen het meest geschikt. Voor de meer avontuurlijke planters zijn vruchtdragende leibomen mogelijk een idee. Voor gevels die meer schaduw krijgen zijn anemonen, schoenlappersplanten, geraniums, maagdenpalmen, het Kaukasische vergeet mij nietje en leliegras meer geschikt.

Kleur bij iedere deur!

Vanuit de Groene Stad doen we een appèl op Nederlandse gemeenten om de komende maanden meer aandacht op geveltuintjes te vestigen. Voor gemeenten die al veel hebben geïnvesteerd in het stimuleren van burgers om samen hun straat een kleurrijk aanzien te geven, zou het gaan om een bezemoperatie. Het aanpakken van witte vlekken. Natuurlijk zijn er nog gemeenten die nog niet in de gelegenheid waren burgers te inspireren om hun straten te vergroenen. Voor hen maken de goede ervaringen in andere steden een vliegende start mogelijk!

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren