skip to Main Content
Fytoremediatie? Natuurlijk bodemherstel

Fytoremediatie? Natuurlijk bodemherstel

8.9.2020

Fytoremediatie? Natuurlijk bodemherstel

Het is geen nieuw vorm van meditatie, ademhalingsoefeningen of yoga. Bij fytoremediatie gaat het om de inzet van planten om de bodem te zuiveren van giftige stoffen. Het kan gaan om olieresten die zijn gelekt uit oude olietanks bij particulieren, maar ook om koper, nikkel, zink en PAK’S die op voormalige industrieterreinen de grond vervuilen.

Bodemsanering

Vervuiling hoeft niet in alle gevallen door het afgraven van het terrein te worden aangepakt. Fytoremediatie betekent letterlijk ‘planten herstellen de balans’. Het is geen revolutionaire, nieuwe ontdekking. Het fenomeen lijdt vooral aan onbekendheid. Al langer was bekend dat boomsoorten als wilgen en populieren vervuiling als het ware ‘opeten’. Niet de bomen zélf, maar de bacteriën die rond de wortels en ín de bomen leven. Helemaal zonder het afgraven van de zwaarst vervuilde grond – zeker als het om weggelekte stookolie of zware gifstoffen gaat – gaat het niet. Maar fytoremediatie kan daarna een goede rol spelen bij het wegwerken van resten gif of olie. Uit een Duitse studie kwam naar voren dat de olieresten volledig worden afgebroken en niet achterblijven in de bomen. Inmiddels is bekend dat planten als varens, vlas, hennep en zonnebloemen voor hun groei behoefte hebben aan metalen als zink, nikkel en koper. Deze planten worden dan ook regelmatig ingezet om de bodembalans te herstellen.

 Hoe werkt het?

Planten kunnen verontreinigingen vastleggen in de wortels, stengels en bladeren. In sommige gevallen worden verontreinigde delen van de planten geoogst, weggehaald en vernietigd. Planten kunnen bacteriën in de wortels aantrekken waardoor giftige stoffen in de bodem worden verminderd of vastgezet. Ook zijn er soorten die schadelijke stoffen in de lucht kunnen omzetten naar minder schadelijke gassen die ze vervolgens geleidelijk afgeven. Verder zijn er planten die schadelijke stoffen vastzetten op hun wortels en die vervolgens worden afgebroken door bacteriën. Bijzonder is ook dat bepaalde planten verontreinigd grondwater omhoogtrekken waardoor het niet dieper de aarde in sijpelt.

 Langzaam maar zeker

Het moge duidelijk zijn dat de mate en aard van de vervuiling bepalen hoe snel er effecten zijn. Bij ernstige verontreiniging moet je geen enorme haast hebben als je op deze manier wilt saneren. De sterk vervuilde bodem van Dow Benelux in Terneuzen is indertijd aangepakt door het planten van tientallen wilgen en honderden populieren. Beide boomsoorten zijn snelle groeiers. De resultaten zijn op zich meetbaar en veelbelovend, maar het is in dat geval een kwestie van een jaar of tien, vijftien voordat de vervuiling met dioxaan en ethylbezeen van het grondwater en de bodem volledig onder controle is.

 Bodemreiniging met natuurlijke middelen

Een voorbeeld van hoe fytoremediatie op een praktische en voor de bewoners op acceptabele manier kon worden ingezet is bij een gezamenlijke buurttuin. Toen de participanten de wens uitten om een moestuin aan te leggen volgde een bodemonderzoek. Daarbij werd een zekere mate van vervuiling geconstateerd. Door het toepassen van deze groene, natuurlijke methode om de grond te zuiveren zag de gemeente blije gezichten. De reden? De moestuin kon binnen onverwacht korte tijd veilig in gebruik worden genomen.

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren