skip to Main Content
Explosie van kleur, vlinders en bijen vergroot soortenrijkdom

Explosie van kleur, vlinders en bijen vergroot soortenrijkdom

1.10.2019

Explosie van kleur, vlinders en bijen vergroot soortenrijkdom

We weten het allemaal sinds onze schooltijd: bestuivers spelen een belangrijke rol bij de voedselproductie. Bijen, vlinders en zweefvliegen zijn een vitale schakel tussen landbouw en natuur. Ze zorgen ervoor dat landbouwgewassen, groenten en fruit bloeien en groeien. Maar we hebben een probleem: het aantal van deze nuttige insecten neemt dramatisch af. Uit recent Duits onderzoek in 31 natuurgebieden blijkt dat in de afgelopen 25 jaar 76% van de totale insectenpopulatie verdween. Buiten die natuurgebieden is het zeker niet beter. Soorten en aantallen staan onder druk waardoor volgens een van de onderzoekers – professor Dave Goulson – een ‘ecologisch Armageddon’ dreigt. Naar een verklaring wordt gezocht, maar de intensivering van de landbouw – grote oppervlakten ‘grasfalt’ – en het gebruik van bestrijdingsmiddelen spelen een rol. Daarvoor geldt natuurlijk – als we de neergang van soortenrijkdom willen keren – dat er landelijk en internationaal beleid moet worden ontwikkeld. Daar wordt al jaren aan gewerkt, maar dat vergt tijd. Ondertussen komt de vraag op: wat kunnen we zelf – op korte termijn en dichter bij huis – doen om de natuur een handje te helpen? Dat is meer dan u denkt. Dit keer staan we stil bij de bijdrage die bloembollen kunnen leveren.

Voorjaarsbloeiende bollen

Het in flinke aantallen planten van voorjaarsbloeiende bollen is een relatief makkelijk te realiseren, kosteneffectieve maatregel. Het kan bijna overal. In stadsparken en -plantsoenen, op bedrijventerreinen, in bermen, maar ook in particuliere tuinen en op balkons. De bloemen leveren stuifmeel en nectar, voedsel voor veel nuttige insecten die worden gelokt door de geuren en kleuren. Het is bovendien een échte bijdrage, want meer bestuiving is het gevolg. De ‘bijvangst’ – een kleurige vlinder- en bijenrijke omgeving – is extra winst, want een lust voor het oog. Van monotoon groen naar een explosie van kleur met fladderende vlinders en zoemende bijen is een win-win-situatie voor mens én natuur.

Wanneer en welke soorten?

Met bloembollen is het mogelijk om van januari tot eind mei voor bloemen te zorgen. Voorboden van de lente zijn al te zien vanaf januari tot in maart. Denk aan het sneeuwklokje (Galanthus nivalis), de winterakoniet (Eranthis hyemalis) en de krokus (Crocus tommasinianus en Crocus vernus). Deze vroege bloeiers trekken vooral bijen.

Maart-april

In deze maanden komen vlinders en andere nuttige insecten de bijen gezelschap houden. Vooral als bloemen van de volgende soorten tevoorschijn komen: oosterse anemoon (Anemone blanda), boshyacint (Hyacinthoides), sneeuwroem (Chionodoxa) en de sterhyacint (Scilla). In bermen zijn lange stroken met blauwe druifjes (Muscari) een blikvanger. Hiervoor worden vooral Muscari botryoides, Muscari azureum en Muscari armeniacum gebruikt.

Mei-juni

Ook tegen de zomer zijn er bolgewassen die goed ‘inzetbaar’ zijn. De sierui (Allium) steekt met zijn opvallende verschijning overal bovenuit en is steeds vaker te zien in het openbaar groen. Allium nigrum, Allium Purple Sensation, Allium sphaerocephalon en Nectaroscordum siculum zijn veelgebruikte soorten. Uit de lange stelen van sieruien groeien bollen die uit allemaal kleine bloemetjes bestaan. Elk bloemetje produceert nectar, waardoor sieruien een belangrijke voedselbron zijn. Ze zijn dan ook zeer in trek bij bijen en vlinders.

Plantseizoen

Bloembollen planten gebeurt in de herfst, voor de vorst intreedt. Voor grote oppervlakten is het arbeidsintensieve handwerk vervangen door machines. Veel voorjaarsbollen zijn geschikt voor verwildering en komen rijk bloeiend terug. Leveranciers beschikken over veel expertise, ze weten precies welke bollen in welke omstandigheden het meest geschikt zijn.

Snel resultaat

Het planten van bollen is een bijdrage ‘die er toe doet’ als het gaat om het vergroten van de soortenrijkdom in onze natuur. Bovendien overzichtelijk, onder handbereik en met snel resultaat. Beleidsmakers zullen jaloers zijn: van het planten van de bloembollen tot een concreet, kleurrijk resultaat duurt minder dan een half jaar…

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren