skip to Main Content
Europees Platform ´Green Cities for a Sustainable Europe´ groot succes

Europees Platform ´Green Cities for a Sustainable Europe´ groot succes

25.11.2019

Europees Platform ´Green Cities for a Sustainable Europe´ groot succes

De campagne ‘Green Cities for a Sustainable Europe’ is een initiatief van de European Nurserystock Association (ENA), de koepelorganisatie van boom- en plantenkwekers uit verschillende Europese landen. Het thema van de campagne is de positieve invloed van groen op biodiversiteit, klimaat, welzijn en luchtkwaliteit in de steden. De zeven deelnemende landen zijn België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Bulgarije en Nederland. Verwacht wordt dat voor de komende periode meer landen zich zullen gaan aansluiten.

Urbanisatie

De ‘trek naar de grote stad’ is een wereldwijde tendens. Door de optelsom van steeds grotere steden en klimaatverandering, moeten we zoeken naar oplossingen om de leefbaarheid van steden te vergroten. Openbaar groen kan daaraan aanzienlijk bijdragen. Groen heeft een aantoonbaar positief effect op de luchtkwaliteit, biodiversiteit, de reductie van hittestress, waterberging en het welzijn van mensen. Tegen deze achtergrond ondersteunt de Europese Unie (EU) de campagne waarmee het platform ´Green Cities for a Sustainable Europe´ nieuwe inzichten, praktijkvoorbeelden en onderzoek m.b.t. vergroening van de openbare ruimte onder de aandacht van bestuurders, politiek en beleidsmakers brengt.

De campagne in Nederland

Een belangrijk communicatiemiddel is de website www.thegreencity.eu. De deelnemende landen delen daar hun kennis en ervaring door succesvolle ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden te delen.  Maar er worden in aanvulling op de website ook bijzondere initiatieven genomen. Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte bijvoorbeeld, werd een diner pensant georganiseerd. Professionals en beleidsmakers wisselden daar in ontspannen sfeer ideeën en ervaringen uit. Bij het congres ‘Duurzame gebouwen’ is een praktijkmiddag over keurmerken voor gezonde gebouwen een belangrijk onderdeel.

Activiteiten andere deelnemende landen

Duitsland organiseerde een driedaags Stadt.Plant.Grün-congres in Berlijn. Daarin werden nieuwe ontwikkelingen op het vlak van vergroening gepresenteerd aan en bediscussieerd mét beslissers op het vlak van openbaar groen. Frankrijk was nadrukkelijk aanwezig met een programma op de Euroexpo Paysalia in Lyon. En in Engeland vinden door het hele land Green City Seminars plaats.

Meer activiteiten

Het bovenstaande is slechts een selectie uit de vele initiatieven in de zeven deelnemende landen. Op de site www.thegreencity.eu vindt u per land gerangschikt een meer compleet overzicht van activiteiten in het kader van ‘Green Cities for a Sustainable Europe’. Thema’s die aan de orde komen zijn ‘natuurinclusief bouwen’, de ‘stikstofproblematiek en groen’ en ‘groen en gezondheid’.

ENA en klimaatverandering

ENA-voorzitter Mr. Jan-Dieter Bruns wil vanuit het Green Cities project een bijdrage leveren aan het bestrijden van de effecten van klimaatverandering. ‘Wij – de ENA – zijn de EU erkentelijk voor de steun die we krijgen bij dit belangrijke project. Het stelt ons in staat om de noodzaak van de vergroening van Europese steden onder de aandacht van beleidsmakers en beslissers te brengen’.

Groei aantal deelnemers

Ook andere EU-lidstaten zijn geïnspireerd geraakt door het ENA-initiatief. Momenteel werkt de ENA aan de opzet van een vervolg op de huidige campagne. Binnenkort wordt het projectplan en een daarop gebaseerd verzoek voor financiële steun ingediend bij de EU.

Het is de verwachting dat het aantal deelnemende Europese landen voor de periode 2021-2023 zal groeien. Europa wordt steeds groener en duurzamer!

Belangstelling?  

U kunt onze en de activiteiten van onze collega’s in Europa volgen op www.thegreencity.eu

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren