skip to Main Content
Botanische Tuin in Delft is meer dan een onderzoek paradijs

Botanische Tuin in Delft is meer dan een onderzoek paradijs

5.3.2020

Botanische Tuin in Delft is meer dan een onderzoek paradijs

Wetenschap speelt zich doorgaans af buiten het zicht van de meeste Nederlanders. In de Botanische Tuin van de TU Delft is dat anders. Deze tuin is een belangrijke locatie waar veel en nuttig wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Maar sinds kort werken de wetenschappers er niet meer in splendid isolation. Ze is geopend voor het algemene publiek. Een zeldzame combinatie van een publieksgerichte én een onderzoektuin aldus de ontwerpers. Voor de wetenschappers even wennen, maar voor bezoekers is de Botanische Tuin tegenwoordig ‘een leerzame oase van rust in de drukke stad’. De tuin is aangelegd in 1917 op initiatief van Gerrit van Iterson en heette aanvankelijk ‘Cultuurtuin voor Technische Gewassen’. Het onderzoek richtte zich oorspronkelijk op de teelt en veredeling van koffie, tabak, suiker, rubber en thee in Nederlands-Indië.

De tuin ligt in de stadswijk Wippolder in Delft. Ooit was het een drassig weiland met ernaast de kruidentuin voor Delftse apothekers. De Botanische Tuin is nu ongeveer 2,5 ha groot. Het is de grootste aaneengesloten groene ruimte nabij de Delftse binnenstad. De oorsprong van de Botanische Tuin van de TU Delft is het technisch-wetenschappelijk onderzoek naar het nuttig gebruik van planten. Dat kwam aan het eind van de 19e eeuw in zwang. Met dat doel worden planten verzameld uit alle delen van de wereld. Ze worden niet alleen onderhouden, maar er wordt ook mee geëxperimenteerd. Door de curator ofwel de beheerder van de plantencollectie wordt alle kennis over de planten geordend en opgeslagen in een wetenschappelijk informatiesysteem.

Nieuwe wegen

Het onderzoek was aanvankelijk vooral gericht op kwaliteitsverbetering, opbrengstverhoging en het uitvinden van nieuwe toepassingen van tropische handelsproducten. De accenten liggen nu anders, zoals het onderzoek naar mangrove ten behoeve van kustverdediging, de kennis en ontwikkeling van een biologisch UV-filter en de methode om kostbare plantenstoffen te winnen met behoud van de plant.

Fijnstof

Ook wordt er sinds 2008 door de Botanische Tuin onderzoek gedaan naar het zeer schadelijke fijnstof, aanvankelijk PM10, later ook PM2. Aanvankelijk in de Tuin zelf, waar een proefinstallatie gebouwd werd. Later in een tunnel en langs wegen met een installatie die de zwevende deeltjes elektrisch oplaadt en de geladen deeltjes op schermen van tegengestelde polariteit wegvangt. De eerste aanzet voor het ontwikkelen van deze technologie ontstond toevallig door de observatie van de Duindoorn (Hippophae rhamnoides) tijdens een wandeling in de duinen van Voorne. Parallel aan deze ontwikkeling werd er onderzoek gedaan naar het wegvangen van fijnstof door levende planten met behulp van verticale bouwkundige constructies.

Interceptie

Een belangrijk onderzoek richt zich op de reis van regenwater. Meer precies op de interceptie ervan. Onderzoeksvragen zijn hoeveel water van een regenbui sijpelt door naar het bodem- en het grondwater? Hoeveel blijft er in de boomkroon hangen? Welk deel verdampt daar en bereikt de bodem niet? Er zijn twee onderzoeken opgezet in de afgelopen jaren. Er werd een internationaal meetnetwerk opgezet. Eén van de meetpunten bevindt zich in de Botanische Tuin. Eén van de verrassende uitkomsten was dat een aanzienlijk deel van de neerslag – 5 tot 20 % bij loofbomen en maar liefst 50% bij naaldbomen, door de boomkronen wordt weggevangen. Het zijn uitkomsten die relatief gemakkelijk zijn om te zetten in acties door gemeenten. Het afvangen van fijnstof en het beter beheersen van extreme hoeveelheden neerslag, dragen in belangrijke mate bij aan een betere leefbaarheid van onze steden. En, voor ons niet verrassend, doordachte toepassing van groen kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren