skip to Main Content
Een Groen winkelcentrum

Een Groen winkelcentrum

1.9.2020

Een Groen winkelcentrum

Het nieuwe overdekte winkelcentrum in Leidschendam nadert zijn voltooiing. Omvang en concept zijn on-Nederlands. Als in 2021 de laatste fase is afgerond zijn er ruim 230 winkels, vele tientallen horecabedrijven, een bioscoop met 10 zalen, ruime parkeergelegenheid enz. Met een investering van meer dan € 500 miljoen is het een ambitieus project. Maar het is ook een project met een flinke ’groene rand’ die gestalte krijgt in een groene wand!

Deze bijzondere wand is ook al van on-Nederlandse omvang. Ze meet liefst 950 m2 groot en wordt voorzien van 25.650 planten. Het ontwerp is afgestemd met de stadsecoloog en zal een bijdrage leveren aan de verlaging van de omgevingstemperatuur, het vergroten van de biodiversiteit en het afvangen van fijnstof. In de wand zijn nestkasten voor verschillende soorten vogels aangebracht. Een volautomatisch systeem beschermt de want tegen uitdroging. Gestuurd door het weer krijgen de planten water en voeding.

Belangrijk voor de Mall is dat uit onderzoek blijkt dat groen in de gebouwde omgeving leidt tot een groter welbevinden. Het publiek zal meer tijd doorbrengen in het winkelcentrum. Langer en ontspannen winkelen.

Groene wanden zijn een belangrijke toevoeging voor onze steden. Een aantal veelgenoemde voordelen is dat ze gevels en pleinen verfraaien, de luchtkwaliteit ten goede komen, isoleren, omgevingslawaai dempen en bijdragen aan meer biodiversiteit. En waar planten groeien is geen ruimte voor ontsierende graffiti.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren