skip to Main Content

Urbanisatie en klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen voor de leefbaarheid in steden. Openbaar groen heeft een positief effect op biodiversiteit , klimaat, welzijn en luchtkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat steden betere plekken worden om te wonen en te werken. Het platform ´Green Cities for a Sustainable Europe´ biedt kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ideeën en technische achtergrond, om vergroening van openbare ruimten te bevorderen. Dit is onderverdeeld in de thema´s gezondheid, klimaat, economie, biodiversiteit en sociale cohesie.

Initiatief

Green Cities for a Sustainable Europe is een initiatief van de ENA (European Nurserystock Association) en boomkwekerij organisaties uit België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland.

5.3.2020

Groen belangrijk wapen in de strijd tegen wateroverlast

Ons klimaat verandert en dat geeft langere periodes van hitte, vaker extreme neerslag en soms langdurige droge perioden. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan woonruimte in de steden. We kunnen er niet omheen, de verstedelijking neemt grote vormen aan. Dat betekent meer plaveisel, straten en gebouwen. Die verharding van de bodem houdt de goede afvoer van hemelwater tegen. De weersextremen leiden tot of een overschot of juist een tekort aan wat...

Lees meer
5.3.2020

‘Nature Based Solutions’ voor klimaatvraagstukken

Natuur helpt bij het gezond houden van het klimaat

De natuur als bondgenoot, in plaats van als vijand. Zo kun je het streven naar ‘Nature Based Solutions’ omschrijven. Het idee is om de natuur ‘te vragen’ ons bij het verwezenlijken van onze doelen een handje te helpen waardoor de kans op succes groter wordt. Nature-Based Solutions (NBS) zijn op natuur gebaseerde innovaties, die oplossingen bieden voor stedelijke uitdagingen. Volgens de ...

Lees meer
5.3.2020

Botanische Tuin in Delft is meer dan een onderzoek paradijs

Wetenschap speelt zich doorgaans af buiten het zicht van de meeste Nederlanders. In de Botanische Tuin van de TU Delft is dat anders. Deze tuin is een belangrijke locatie waar veel en nuttig wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Maar sinds kort werken de wetenschappers er niet meer in splendid isolation. Ze is geopend voor het algemene publiek. Een zeldzame combinatie van een publieksgerichte én een onderzoektuin aldus de ontwerpers. Voor de...

Lees meer

Het positieve effect van groen en hoe jij kunt bijdragen.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren