skip to Main Content

Urbanisatie en klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen voor de leefbaarheid in steden. Openbaar groen heeft een positief effect op biodiversiteit , klimaat, welzijn en luchtkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat steden betere plekken worden om te wonen en te werken. Het platform ´Green Cities for a Sustainable Europe´ biedt kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ideeën en technische achtergrond, om vergroening van openbare ruimten te bevorderen. Dit is onderverdeeld in de thema´s gezondheid, klimaat, economie, biodiversiteit en sociale cohesie.

Initiatief

Green Cities for a Sustainable Europe is een initiatief van de ENA (European Nurserystock Association) en boomkwekerij organisaties uit België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland.

16.4.2020

Prof. Dr. Cecil Konijnendijk, hoogleraar aan de Universiteit van Brits Colombia, Canada: ‘Steden kunnen onze gezondheid beschadigen, planten kunnen ons helpen…’. 

Waarom in steden meer groen noodzakelijk is

Tegen 2050 woont 68% van de wereldbevolking in steden. Dat zijn 2,5 miljard ofwel 2.500.000.000 meer mensen dan nu. In Europa woont anno 2020 al drie van de vier inwoners in een stad. En de stedelijke omgeving wordt steeds ongezonder. Onderzoekers berekenden dat ieder jaar negen miljoen mensen sterven als direct gevolg van luchtvervuiling. In Londen alleen al wonen twee miljo...

Lees meer
16.4.2020

Onderzoeksprogramma Urban Forestry van de TU Delft

Bomen kunnen een essentiële rol spelen in de aanpak van grootstedelijke problemen als klimaatadaptatie, ecologie en zelfs woningbouw. Een betrekkelijk nieuw vakgebied – Urban Forestry - houdt zich bezig met het in kaart brengen van de mogelijkheden.

Wetenschap en praktijk

Landschapsarchitect en universitair hoofddocent aan de TU Delft, dr. René van der Velde is de leider van het onderzoeksprogramma op d...

Lees meer
16.4.2020

De Groene Stad en biofiel design. Van mieren, mensen en biofilie

Harvard professor Edward O. Wilson is een vooraanstaand Amerikaans bioloog die maar liefst twee maal de Pulitzer prijs won, het boek ‘The Diversity of Life’ publiceerde en maar liefst 400 nieuwe mierensoorten ontdekte en beschreef.

In 1993 publiceerde hij zijn boek ‘Biophilia’. Hij betoogt daarin dat onze liefde voor natuur is aangeboren. Volgens Wilson zoekt de mens vanuit een innerlijke drang verbinding met zijn leefomgeving en met an...

Lees meer

Het positieve effect van groen en hoe jij kunt bijdragen.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren