skip to Main Content

Urbanisatie en klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen voor de leefbaarheid in steden. Openbaar groen heeft een positief effect op biodiversiteit , klimaat, welzijn en luchtkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat steden betere plekken worden om te wonen en te werken. Het platform ´Green Cities for a Sustainable Europe´ biedt kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ideeën en technische achtergrond, om vergroening van openbare ruimten te bevorderen. Dit is onderverdeeld in de thema´s gezondheid, klimaat, economie, biodiversiteit en sociale cohesie.

Initiatief

Green Cities for a Sustainable Europe is een initiatief van de ENA (European Nurserystock Association) en boomkwekerij organisaties uit België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland.

17.9.2020

Mooi nieuw initiatief van de bouwsector: Klimaatadaptief bouwen met de natuur (KAN)

In tijden van klimaatverandering is het cruciaal dat nieuwe woningbouwprojecten klimaatadaptief zijn. Bewoners willen droge voeten, een comfortabele binnentemperatuur en een groene woonomgeving.

De maatschappelijk eisen aan onze nieuwbouw worden steeds ambitieuzer, waar het gaat om klimaat en natuur. In de afgelopen jaren hebben we als sector grote vooruitgang geboekt op het terrein van energieneutraal ontwikkelen en bouwen. Het Lente-a...

Lees meer
8.9.2020

Drie ministers omarmen Natuurinclusief Bouwen

Een groep wetenschappers, natuurorganisaties, bouwbedrijven en vertegenwoordigers van groenbedrijven deed eind 2019 een krachtig appèl op de overheid om ‘natuurinclusief bouwen’ tot norm te verheffen. Ze stelden voor de regelgeving aan te passen.

Natuurinclusief bouwen wil zeggen dat gebouwen zo worden ontworpen en ingericht dat ze een bijdrage leveren aan het versterken van de natuurwaarden en de biodiversiteit op en rond de bouwlocati...

Lees meer
8.9.2020

Uitzicht op natuurlijk groen bevordert herstel patiënten

Een ‘healing environment’, dat is wat steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen nastreven. Tegenwoordig wordt bij grootschalige nieuwbouwprojecten aandacht van architecten gevraagd voor twee zaken. Uiteraard moet het gebouw hoogwaardige medische zorg mogelijk maken, maar in het programma van eisen wordt steeds vaker gerefereerd aan de invloed van het gebouw op het herstel en welbevinden van patiënten. Er wordt het scheppen van een healing e...

Lees meer

KALENDER EVENEMENTEN

03.11.2020

Kennissessie gemeenten Gemeentehuis Almere

Kennisbijeenkomst over de problematiek rond de renovatie van groen met nadruk op in jaren 80 en 90 geplante bomen die nu vervangen dienen te worden. Hiervoor zijn diverse bij het groen betrokken disciplines van diverse gemeenten uitgenodigd. Input is er vanuit diverse wetenschappelijke en praktische niveaus.  
02.12.2020

Diner Pensant Jaarbeurs Utrecht

Op 2 december komen groen en grijs samen tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte. Met een speciaal diner pensant brengen we beide sectoren actief samen en zorgen voor kruisbestuiving. Doel is om de bouw- en vastgoedwereld kennis te laten nemen van de meerwaarde van groen, en hen praktische handvaten te bieden om groen goed toe te passen.
02.12.2020

Prijsuitreiking Green Cities Award Jaarbeurs Utrecht

In juli zijn in 7 landen de beste groenprojecten in het kader van de Green Cities for a sustainable Europe Award geselecteerd. Een internationale vakjury heeft deze projecten vervolgens beoordeeld en het beste project geselecteerd. Op 2 december wordt het winnende project bekend gemaakt.

Het positieve effect van groen en hoe jij kunt bijdragen.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren