skip to Main Content

Urbanisatie en klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen voor de leefbaarheid in steden. Openbaar groen heeft een positief effect op biodiversiteit , klimaat, welzijn en luchtkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat steden betere plekken worden om te wonen en te werken. Het platform ´Green Cities for a Sustainable Europe´ biedt kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ideeën en technische achtergrond, om vergroening van openbare ruimten te bevorderen. Dit is onderverdeeld in de thema´s gezondheid, klimaat, economie, biodiversiteit en sociale cohesie.

Initiatief

Green Cities for a Sustainable Europe is een initiatief van de ENA (European Nurserystock Association) en boomkwekerij organisaties uit België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland.

1.10.2019

De natuurinclusieve stad als antwoord op de stikstofproblematiek?

Woensdag 2 oktober 2019 komen groen en grijs samen tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte. Met een speciaal diner pensant brengen we beide sectoren actief samen en zorgen voor kruisbestuiving.

Voorzitters zijn Jelle de Jong (IVN) en Lodewijk Hoekstra (founder NL Greenlabel) en zij zullen samen het welkomstwoord verzorgen.

Voor we starten met het diner zal VVD Tweede Kamerlid Arne Weverling een toelichting geven over zijn motie ‘Groe...

Lees meer
1.10.2019

Groen op medisch advies

Drie van de vier Nederlanders vinden dat artsen ‘natuur’ mogen voorschrijven als is aangetoond dat dit helpt bepaalde klachten te bestrijden. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van IVN Natuureducatie.

IVN wijst erop dat Schotse artsen sinds 2018 van de zorgverzekeraars ‘een bezoek aan de natuur’ mogen voorschrijven. Huisartsen beschikken over een lijst met heilzame activiteiten – zoals strandjutten en vogels spotten ...

Lees meer
1.10.2019

Stikstof en natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling

Het Programma Aanpak Stikstof diende tot voor kort als aanvulling op de Natuurbeschermingswet.  Het PAS had tot doel de schade die stikstof in de natuur aanricht te verminderen en tegelijk ruimte te bieden voor economische ontwikkelingen. De Raad van State heeft het PAS op 29 mei buiten werking gesteld. De motivatie is dat de gehanteerde systematiek een voorschot neemt op de verwachte milieuwinst. Dat botst met de Europese milieuwetgeving in d...

Lees meer

Het positieve effect van groen en hoe jij kunt bijdragen.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren